31 mei 2018

Platform Groene Hart Werkt

Tijdens de volgende bijeenkomst krijgt u te zien dat er steeds meer nieuwe verbindingen en duurzame, economische initiatieven in gang worden gezet in het Groene Hart. Het Archeon laat zien dat de circulaire economie al heel lang bestaat. Terug in de moderne tijd vertellen studenten van de TU Delft aan de hand van de door hun gebouwde Ecorunner8, over waterstoftechniek en hoe dat werkt. Richard de Oude van Croda Gouda geeft een presentatie over Sustainable Development Goals (SDG’s) en hoe ze ons helpen om te zien of we op de goede weg zijn als het gaat over verduurzaming en klimaatverandering. We sluiten de middag af met een netwerkborrel.
Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. U kunt zich aanmelden via: groenehartwerkt@alphenaandenrijn.nl