Partners

De partners van het CIV Smart Technology leveren alle een essentiële bijdrage in materiaal en/of mankracht ten behoeve van het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen.