Smart Technology Netwerk

De partners in het CIV Smart Technology zijn onderdeel van het netwerk Smart Technology. Via netwerkbijeenkomsten, werkconferenties, festivals etc. wordt de aandacht voor smart technology in de regio versterkt en de kansen opgepakt.

Smart Technology initiatieven bij de partners

Conferenties Smart Technology

Bovendien organiseert het CIV Smart Technology zelf elk jaar een Smart Technology event en twee keer per jaar een werkconferentie voor het netwerk.
Werkconferentie 18 mei 2016
Werkconferentie 19 januari 2017
Voor de overige activiteiten van het Smart Technology Netwerk zie Agenda.

Cocreatie projecten

Bedrijven en organisaties die geen partner zijn van het CIV Smart Technology maar wel actief zijn op gebied van Smart Technology of hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich bij het Smart Technology netwerk aansluiten.

Belangstellenden kunnen een mail sturen aan info@civ-smarttechnology.nl.