Leven Lang Leren

In het tweede kwartaal is ook een start gemaakt met het project Leven Lang Leren. De ‘vierde industriële revolutie’ gaat waarschijnlijk ten koste van banen, maar er ontstaan ook kansen op nieuwe hoogwaardige gelegenheid. Voorwaarde is dan wel dat bedrijven hun medewerkers uitdagen en stimuleren hun kennis up to date te houden en uit te breiden. Op de goed bezochte en inspirerende  werkconferentie van het CIV Smart Technology op 18 mei 2016 kwam ook duidelijk naar voren dat het hierbij niet alleen meer gaat over het geven van cursussen maar om een cultuuromslag bij zowel het bedrijf als medewerkers. Het project Leven Lang Leren is het speerpunt voor het CIV Smart Technology in de tweede helft van 2016. Samenwerking vindt plaats met de Smart Industry actieagenda en met de Roadmap Next Education van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.