Keuzedelen

Een mbo-opleiding bestaat per september 2016 uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding.

Het CIV Smart Technology stimuleert en bevordert de ontwikkeling van keuzedelen voor zowel technische als niet technische mbo 4 opleidingen op het gebied van Smart Technology.

Keuzedeel Virtual Reality

mboRijnland (voorheen ID College) heeft samen met twee andere ROC’s (Amsterdam Flevoland en Graafschapscollege) en drie bedrijven (eMansion, Formex Medical en Stabiplan) het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een keuzedeel Virtual Reality.

Virtual Reality is de snelst groeiende tak aan de boom van het opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie. Het bedrijfsleven vraagt om vakmensen met breed inzicht in ontwikkelingen en mogelijkheden. Toepassen van Virtual Reality kan grote besparingen opleveren. Daarnaast kan het de kwaliteit van handelen aanzienlijk vergroten. Mede daarom groeit de vraag naar medewerkers met kennis van Virtual Reality. Studenten met dit keuzedeel in hun bagage zijn voor bedrijven in de Informatie en communicatietechnologie van meerwaarde. De kansen op de arbeidsmarkt worden hiermee vergroot.

Samenwerking vier ROC’s en FME bij de ontwikkeling van cross-over keuzedelen

mboRijnland heeft met Da Vinci College, Summa College in Eindhoven en ROC Twente het initiatief van FME omarmd om gezamenlijk een keuzedeel Smart Technology te ontwikkelen voor zowel technische als niet-technische opleidingen. In het najaar wordt dit verder geconcretiseerd in acties.