Smart Technology in het onderwijs

Het CIV Smart Technology zet zich in voor de continue ontwikkeling van Smart Technology onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Op die manier wordt gewerkt aan het vakmanschap van deze tijd en de toekomst en er wordt gezorgd voor voldoende gekwalificeerd personeel.

Het CIV Smart Technology richt zich secundair op alle andere mbo-opleidingen op niveau 4, namelijk: economie, gezondheidszorg, welzijn, dienstverlening en sport waarbij ook slimme technologie een steeds belangrijkere rol speelt. Hierbij ligt de focus op de gebruikerskant van Smart Technology. Hiervoor worden keuzedelen Smart Technology ingezet en projecten waarin multidisciplinaire teams van studenten samenwerken aan het reële opdrachten van uit het bedrijfsleven.

Smart Technology heeft niet alleen impact op techniek of de gezondheidszorg. Een van de gebieden waar naar verwachting Smart Technology ook een enorme impact gaat hebben is het onderwijs zelf. Een CIV Smart Technology zou zichzelf niet serieus kunnen nemen wanneer het ook niet haar eigen onderwijs nog eens grondig tegen het ‘Smart Technology licht’ zou houden. Het CIV zal dan ook actief op zoek gaan naar innovatieve lesvormen. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere inzet van e-learning, online learning communities, online lessen, learning games, learning app’s, etc. Om deze redenen zijn ook enkele partners aangehaakt met veel ervaring en kennis op het gebied van innovatief onderwijs.

Smart Technology in bestaand technisch onderwijs

Alle studenten niveau 4 opleidingen uit het domein Techniek & ICT van mboRijnland krijgen vanaf september 2016 te maken met Smart Technology. Of het nu gaat om Elektrotechniek, Bouw of Applicatie ontwikkelaar. Afhankelijk van de vakrichting van de opleiding komt Smart Technologie meer of minder aan de orde.

Da Vinci College heeft gekozen om  in schooljaar 2016 – 2017  te starten met een programma waarbij alle 1e jaars studenten niveau 3 en 4 MKE, Elektrotechniek en ICT een dagdeel in de week hiermee aan de slag gaan.

Smart Technology in niet-technisch onderwijs

Het CIV Smart Technology richt zich secundair op alle andere mbo-opleidingen op niveau 4, namelijk: economie, gezondheidszorg, welzijn, dienstverlening en sport waarbij ook slimme technologie een steeds belangrijkere rol speelt. Hierbij ligt de focus op de gebruikerskant van Smart Technology. Hiervoor worden keuzedelen Smart Technology ingezet en projecten waarin multidisciplinaire teams van studenten samenwerken aan het reële opdrachten van uit het bedrijfsleven.

VerpleegThuis

Een voorbeeld van Smart Technology in het niet-technisch onderwijs is het pilot project VerpleegThuis in Zoetermeer dat in september 2016 van start gaat. In opdracht van zorgorganisatie Fundis werken techniek, zorg en ict studenten gezamenlijk aan de vraag hoe de inzet van Smart Technology er toe kan bijdragen dat mensen met een langdurige, intensieve zorgvraag (mensen met dementie of lichamelijke beperkingen) niet naar een verpleeghuis hoeven, maar thuis kunnen blijven wonen.

Bij het project zijn ook een aantal techniek en ict bedrijven betrokken die hun know how inzetten maar ook zelf kennis en ervaring opdoen m.b.t. toepassing van de techniek in deze experimentele setting.

Het project richt zich op drie aspecten: productontwikkeling, toepasbaarheid, ethiek.

De cliënt staat centraal in het project en het is een aanjager van innovatie van het zorgonderwijs. Techniek en ict studenten leren niet alleen aandacht te hebben voor de technische kant maar ook voor de toepasbaarheid en de vraag of alles wat kan ook wenselijk is.

 

Zie verder:

Nieuwe opleiding Technicus Engineering Smart Technology