Living lab Groene Hart Ziekenhuis

Living lab Groene Hart Ziekenhuis

Hoe kan het werk voor verpleegkundigen worden verlicht en hoe wordt het welzijn van de patiënt bevorderd? Studenten van het mboRijnland werken in deze living lab samen met medewerkers van het Groene Hart Ziekenhuis.

Inhoud

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) vraagt aan de studenten mee te denken over mogelijke toepassingen die het werk op de afdeling kunnen verlichten en hoe het welzijn van de patiënt kan bevorderen. De problematiek van de afdeling Geriaterie en de Kinderafdeling dient als input voor de studenten. Onder leiding van een projectleider bekijken teamleiders en docenten welke inhoudelijke match er te maken is met de opdrachten van het GHZ en de leerdoelen van de studenten. Om de twee weken werken de studenten onder begeleiding van een docent volgens de Scrum methode aan de opdracht of concretiseren zij de uitdaging. In multidisplinaire teams brainstormen zij over mogelijke oplossingen en aanpak. De volgende stap is het uitvoeren van de opdrachten; onderzoeken om te komen tot een mogelijk prototype en ander ontwerp dat kan worden voorgelegd aan het GHZ. De studenten leveren geen kant en klare producten, maar geven de mogelijkheden aan voor technische oplossingen en bouwen aan eventuele prototypes.
Aan het eind van de periode worden studenten beoordeeld door hun docent en door de klant.

Deelnemers

Studenten, docenten en teamleiders van drie opleidingen van mboRijnland:

  • Verpleegkunde (Gezondheidszorg), Smart Technology en ICT applicatie en mediabeheer.
  • Medewerkers van de Kinderafdeling en de Geriatrie van het GHZ.

Status

De studenten hebben met groot succes en onder grote belangstelling hun eindpresentatie gegeven. Momenteel wordt bekeken of dit project komend schooljaar wordt voortgezet.

Contact

Marjan van Schie, projectleider, gmavanschie@outlook.com, 06 – 22638709