Netwerk van labs

Het techniek onderwijs kent grote concrete uitdagingen. De snelle ontwikkelingen van techniek zorgen ervoor dat het onderwijs al snel achter de feiten aanloopt wat betreft kennis en vaardigheden. De investeringen in machines en apparatuur die nodig zijn om Smart Technology onderwijs te geven zijn hoog. De ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel dat het onderwijs al weer gauw achter de feiten aanloopt. Binnen het CIV Smart Technology hebben bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineen geslagen door met elkaar een netwerk van satellietlabs te ontwikkelen waar buiten de school onderwijs wordt gegeven.

Een satellietlab is een contextrijke omgeving buiten de eigen school waarbinnen onderwijs wordt gegeven door het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. In satellietlabs wordt echt onderwijs gegeven. Het zijn dus geen excursies, demonstraties of inspiratiesessies. Multidisciplinaire teams werken in de satellietlabs in cocreatie aan opdrachten van het bedrijfsleven.