Next economy: niet hebben maar delen

De satellietlabs bieden zowel studenten, het onderwijs als het bedrijfsleven toegevoegde waarde.

Door de bril kijkend van Smart Technology is het inzicht ontstaan dat het veel logischer is om in plaats van een groot lab op eigen terrein op te richten, juist te kiezen voor een heel netwerk aan labs bij bedrijven die verbonden zijn met het onderwijs. Een netwerk dus. Satellietlabs sluiten aan bij de Next Economy: niet hebben, maar delen is de norm.

De keuze voor satellietlabs heeft zowel voor studenten, het onderwijs en het bedrijfsleven concrete voordelen:

 • Geen grote investeringen nodig of lange aanlooptrajecten
 • Toegang tot state of the art apparatuur
 • Toegang tot laatste kennis en vaardigheden uit het werkveld
 • Toegang tot echte opdrachten en cases
 • Studenten komen in een spannende en uitdagende omgeving snel in ‘leerstand’
 • Studenten worden beter en flexibeler toe gerust voor hun toekomstige functie
 • Makkelijker inspelen op de laatste ontwikkeling
 • Docenten en medewerkers leren van elkaar
 • Wederzijdse kennismaking bedrijfsleven en studenten
 • Continue verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs
 • Techniek onderwijs wordt aantrekkelijker voor aspirant-studenten