Soorten satellietlabs

Het CIV Smart Technology onderscheidt drie soorten labs:

Regulierlab

Een lab waarin meerdere bedrijven en scholen gezamenlijk investeren in faciliteiten, zoals machines en hoogwaardige IT. Scholen en soms ook andere bedrijven kunnen al dan niet betaald gebruik maken van deze faciliteiten.

Voorbeelden zijn:

Bedrijfslab

Dit zijn faciliteiten die een brancheorganisatie of bedrijf nog dagelijks gebruikt voor de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan machines en hoogwaardige IT. Scholen kunnen gebruik maken van deze faciliteiten.

Onder meer Siemens, Unica, Van Dorp Installaties en Bosch Rexroth zettten zich in om samen met de onderwijsinstellingen vernieuwend onderwijs in de reguliere bedrijfslabs mogelijk te maken.

Livinglab (toepassingslab)

Hierbij werken studenten samen met een klant van een bedrijf (de eindgebruiker). Vaak werken de studenten en de klant aan het oplossen van en maatschappelijk vraagstuk. De klant en de deelnemende scholen bepalen gezamenlijk de vorm van het lab.

Voorbeelden zijn:

IoT Living Lab Zoetermeer

In de pilot IoT Living Lab Zoetermeer wordt onderzocht hoe mbo en hbo onderwijs, het bedrijfsleven en non-profit organisaties samen sociaal-maatschappelijke Internet of Things (IoT) toepassingen kunnen ontwikkelen. De algemene gedachte is dat door slimme toepassingen van IoT de kwaliteit van het dagelijks leven kan verbeteren. Uitgangspunt bij de pilot is dat de inwoners van Zoetermeer een beter, comfortabeler, veiliger en gezonder leven zouden kunnen krijgen door middel van het inzetten van smart technology. De techniek maakt veel mogelijk. ‘Het kan allemaal, maar werkt het ook?’ is een van de belangrijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan ‘Langer thuiswonen voor dementerenden’. Of hoe kunnen burgers elkaar tegenwoordig ontmoeten, zoals ze elkaar vroeger troffen bij de dorpspomp; de dorpspomp 3.0. In hoeverre kan techniek verschil maken bij thema’s zoals eenzaamheid. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt verder gewerkt aan een structureel IoT Living Lab in de Dutch Innovation Factory. Partners zijn: gemeente Zoetermeer, ID College, Haagse Hogeschool, Stichting Patching Zone, KPN, Dutch Innovation Factory en Stg. Piezo.

VerpleegThuis

Studenten en docenten van de zorg-, en ict en techniekopleidingen van het ID College werken in opdracht van zorgorganisatie Fundis mee aan het experiment VerpleegThuis. In dit experiment wordt samen met het netwerk en familie van de cliënt bekeken of de zorg die normaliter in een verpleeghuis wordt geleverd, bij de cliënt aan huis kan worden geleverd. Het experiment is bedoeld voor mensen met een langdurige, intensieve zorgvraag (mensen met dementie of lichamelijke beperkingen), die een indicatie hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg en woonachtig zijn in de regio Zoetermeer of de Krimpenerwaard. De studenten krijgen opdracht te onderzoeken op welke wijze apps, virtual reality, sensortechnology het experiment kunnen versterken. De resultaten van dit project vloeien ook terug naar het onderwijs. In de eerste helft van 2016 is samen met de gemeente Zoetermeer, ID College en bedrijfsleven onderzocht welke onderwerpen en werkwijze bij dit cocreatie passen. Het project is op 29 september van start gegaan. Meer informatie: Marjan van Schie, projectleider.

Overige living labs Smart Technology

Natuureducatiecentrum Zwijndrecht: De SUSateliers van de Hogeschool Rotterdam hebben een ontwerp gemaakt voor een Natuureducatiecentrum in Zwijndrecht. Hoofdkenmerken van het gebouw zijn Extreem Duurzaam en Smart. In 2017 zal het ontwerp van het centrum verder worden uitgewerkt en gebouwd door studenten van de Hogeschool Rotterdam, ID College en Da Vinci College. De studenten werken in multidisciplinaire teams van techniek, bouw en ICT studenten. Bedrijven leveren leermeesters die ontwikkel-, constructie- en bouwproces begeleiden.

Living Lab Bodemdaling: Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met de projectleider van het Living Lab Bodemdaling. Dit Living Lab verzamelt samen met de andere stakeholders, met name bewoners, van de binnenstad van Gouda kennis over bodemdaling, grondwater(peil)beheer, oppervlaktewaterbeheer en riolering. Met concrete maatregelen in een real time living lab wordt in het proefgebied gekeken naar de interactie tussen grondwaterpeilverlaging om droge voeten te houden en droogstand van houten paalfunderingen. Een eerste project waarbij mbo studenten van het ID College zijn betrokken is in voorbereiding. Het gaat om een samenwerking met studenten van de Hogeschool Utrecht met betrekking tot grondwater diepte sensoren.