CIV Smart Technology doet mee in de actualisatie van de economische agenda voor de Duin en Bollenstreek.

De huidige Economische Agenda loopt tot en met 2021 en er is een actualisatie vereist die de resultaten en leerpunten van afgelopen jaren en de uitdagingen omzet in kansen. In zogenaamde strategische sessies is er met betrokken stakeholders (bewoners, bestuurders, ondernemers) van binnen en buiten de regio gesproken om met elkaar de diepte in te kunnen gaan om uiteindelijk tot concrete projecten te kunnen komen.

Opbrengsten van de strategische sessie Space & Tech zijn: In 2025 moet sprake zijn van Internationale bekendheid voor wat betreft de kennis aangaande Space & Tech, is Space & Tech winstgevend voor bedrijven in regio, is de regio aantrekkelijk voor jong talent, is er goede aansluiting met onderwijsinstellingen, een nauwe relatie tussen onderzoek en bedrijfsleven, zijn er in de regio Faciliteiten om te experimenten en te testen en is er verbinding tussen Space & Tech en clusters Toerisme, Health en Greenport.

Hoe verder? Op basis van de oogst uit de strategische sessies wordt de kern van succes per cluster benoemt en wordt er 1 of enkele concrete businesscases/projecten per cluster benoemt die: Aansluiten bij de huidige economische agenda, voor impact en succes in de regio zorgen, aansluiten bij de provinciale en nationale (groei-) agenda’s en waar mogelijk de clusters met elkaar verbinden.

Stakeholders blijven betrokken bij dit proces. Samen wordt verder gebouwd aan de toekomst van de Duin & Bollenstreek.

Om alle details van de opbrengsten van de strategische sessies van alle clusters te lezen volg deze link:

https://drive.google.com/file/d/1TM3TjHqcYCnl7OLK50BYVDnO0wqxdQ-E/view

 

Gerelateerd nieuws

 • Commitment verbreding Energieloket
  20 september 2023Nieuws
  Een fantastische bijeenkomst bij het Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude met Yung Lie en Jeroen Schrama van Duurzaam Leiden, Lucille Klaassens van de gemeente Leid...
 • Introductiedag mboRijnland ICT studenten
  6 september 2023Nieuws
  Deze week startte in Zoetermeer voor de ICT eerstejaars studenten het studiejaar 2023-2024. Naast de hbo-ICT studenten deden dit jaar voor het eerst ook de eers...
 • We zijn weer begonnen!
  4 september 2023Nieuws
  Het studiejaar 2023-2024 is gestart. Wij kijken er naar uit om samen met onze partners en met andere belangstellenden te werken aan de belangrijke thema’s...
 • Zomervakantie
  11 juli 2023Nieuws
  Namens het CIV ST team wensen wij je een hele fijne zomer! Wij kijken er naar uit om in het nieuwe schooljaar samen door te gaan met het ontwikkelen van innovat...