CIV Smart Technology gaat verder als stichting

Met de oprichting van een stichting is CIV Smart Technology een nieuwe fase ingegaan. De resultaten op het gebied van samenwerken tussen bedrijven, gemeente en overheid worden hiermee gewaarborgd. Maar het betekent ook doorpakken en de successen continueren. Wat houdt de overgang naar een stichting in? We praten u graag even bij.

Waarom is gekozen voor een stichting?
Vier jaar geleden is het CIV Smart Technology opgezet op basis van subsidies, als een soort pilot. Het was een periode van uitproberen en kijken of er vanuit de verschillende partijen voldoende animo is om samen te werken op het gebied van onderwijs van de toekomst. Die animo was er en is er nog steeds. Verschillende living labs zijn ontwikkeld voor studenten van verschillende technische opleidingen. CIV Smart Technology gaat nu zelfstandig verder, zodat juist die samenwerking, dat netwerk, nog steviger wordt geborgd in een stichting.

Wat houdt dit voor mij in als partner?
Eigenlijk niets anders dan voorheen. We gaan op dezelfde voet verder met elkaar. Wel is er een stuurgroep opgericht. En de adviesgroep gaat op in de thematische klankbordgroep. Zo hopen we, als stichting de samenwerking nog meer te borgen.
Slim samen werken heeft de toekomst. Wat ook niet verandert is dat het CIV Smart Technology innovatieve projecten nodig heeft van bedrijven en overheidsinstellingen, maar ook de kennis. Wat betreft het onderwijs staan we te popelen om aan de slag te gaan met nog meer enthousiaste docenten en natuurlijk de leerlingen en studenten om hen op te leiden als de collega’s van de toekomst.

Gerelateerd nieuws