De cursus Lasrobot programmeur is gestart!

Effectieve inzet lasrobots
Robotisering en automatisering wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Lasrobots kunnen bijdragen aan productieverhoging, waarborging van veiligheid en het opvangen van personeelstekort. Om lasrobots efficiënt en effectief in te kunnen zetten is goed geschoold personeel nodig. De cursus lasrobotprogrammeur draagt hier zeker aan bij!

Maatwerk
De cursus lasrobotprogrammeur omvat 8 modulen inclusief een examendag. Deze modulen bestaan uit theoretische kennis en praktische programmeeropdrachten. Voor de opdrachten wordt gebruik gemaakt van offline programmeer software, lasmallen én een lasrobot. Voordeel van de theoretische lesstof is dat het de cursist de mogelijkheid biedt om flexibel met de lesstof om te gaan doordat het via een online platform bereikbaar is. Dit geeft de mogelijk om zowel thuis als buiten de lessen om te leren. De praktische kant van de cursus wordt gefaciliteerd door het Schoonhovens College te Schoonhoven.

Vanuit SMITZH, het innovatieprogramma van de provincie Zuid-Holland, is de Koninklijke Metaalunie samen met het Centrum voor Innovatief vakmanschap (CIV) Smart Technology de initiator geweest in het bijeenbrengen van de betrokken partners: Kasteel Metaal, Hieselaar Nederland, Stichting LAC, Masterplan Techniek Zuid Holland, Schoonhovens College en mboRijnland.  Het LAC is de partij die het lesmateriaal heeft ontwikkeld.

De volgende cursus start 2 februari 2023.

Gerelateerd nieuws