De cursus Lasrobot programmeur is gestart!

Effectieve inzet lasrobots
Robotisering en automatisering wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Lasrobots kunnen bijdragen aan productieverhoging, waarborging van veiligheid en het opvangen van personeelstekort. Om lasrobots efficiënt en effectief in te kunnen zetten is goed geschoold personeel nodig. De cursus lasrobotprogrammeur draagt hier zeker aan bij!

Maatwerk
De cursus lasrobotprogrammeur omvat 8 modulen inclusief een examendag. Deze modulen bestaan uit theoretische kennis en praktische programmeeropdrachten. Voor de opdrachten wordt gebruik gemaakt van offline programmeer software, lasmallen én een lasrobot. Voordeel van de theoretische lesstof is dat het de cursist de mogelijkheid biedt om flexibel met de lesstof om te gaan doordat het via een online platform bereikbaar is. Dit geeft de mogelijk om zowel thuis als buiten de lessen om te leren. De praktische kant van de cursus wordt gefaciliteerd door het Schoonhovens College te Schoonhoven.

Vanuit SMITZH, het innovatieprogramma van de provincie Zuid-Holland, is de Koninklijke Metaalunie samen met het Centrum voor Innovatief vakmanschap (CIV) Smart Technology de initiator geweest in het bijeenbrengen van de betrokken partners: Kasteel Metaal, Hieselaar Nederland, Stichting LAC, Masterplan Techniek Zuid Holland, Schoonhovens College en mboRijnland.  Het LAC is de partij die het lesmateriaal heeft ontwikkeld.

De volgende cursus start 2 februari 2023.

Gerelateerd nieuws

 • Commitment verbreding Energieloket
  20 september 2023Nieuws
  Een fantastische bijeenkomst bij het Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude met Yung Lie en Jeroen Schrama van Duurzaam Leiden, Lucille Klaassens van de gemeente Leid...
 • Introductiedag mboRijnland ICT studenten
  6 september 2023Nieuws
  Deze week startte in Zoetermeer voor de ICT eerstejaars studenten het studiejaar 2023-2024. Naast de hbo-ICT studenten deden dit jaar voor het eerst ook de eers...
 • We zijn weer begonnen!
  4 september 2023Nieuws
  Het studiejaar 2023-2024 is gestart. Wij kijken er naar uit om samen met onze partners en met andere belangstellenden te werken aan de belangrijke thema’s...
 • Zomervakantie
  11 juli 2023Nieuws
  Namens het CIV ST team wensen wij je een hele fijne zomer! Wij kijken er naar uit om in het nieuwe schooljaar samen door te gaan met het ontwikkelen van innovat...