Deelakkoord Campus Gouda getekend

Gouda – Gisteren is het deelakkoord Campus Gouda getekend. Net als in de rest van Nederland is er ook in de regio Midden-Holland een arbeidstekort in de verschillende branches. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA) en Campus Gouda pakken dit aan door het aanbieden van nieuw onderwijs dat aansluit op de vraag in de markt. Campus Gouda biedt hbo onderwijs voor werkenden en studenten, dat gericht is op de technologie van nu en van de toekomst. En Campus Gouda werkt via living labs aan nieuwe oplossingen voor bodemdaling en zorgtechnologie.

Een leven lang ontwikkelen

Werkenden en studenten van verschillende niveaus kunnen onderwijs volgen rondom zorg en bodemdaling. Zij krijgen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met actuele onderwerpen die spelen bij bedrijven en overheid uit de regio Midden-Holland. Met modulair onderwijs (losse modules op hbo niveau) krijgen werkenden een kans om zich door te ontwikkelen. Het is geen volledige vierjarige hbo- opleiding waardoor het aantrekkelijker wordt om dit naast een baan te doen. Zo zijn de modules van Living Lab Zorg & Technologie van Campus Gouda ontwikkeld voor werkenden in de zorg die al hun diploma hebben behaald op mbo-niveau 3-4. Inmiddels hebben de eerste studenten hun deelcertificaat op hbo niveau behaald. Bij het Living Lab Bodem & Technologie gaan studenten aan de slag met één van de grootste uitdagingen van regio Midden-Holland, namelijk bodemdaling.

Het bieden van nieuwe oplossingen

Volgens wethouder onderwijs Thierry van Vugt is dit deelakkoord een belangrijke nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van Campus Gouda. ¨Hiermee kunnen  we de komende jaren verder bouwen aan het succes van Campus Gouda. Met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in Midden-Holland, aangevuld met hogescholen, werken we aan nieuwe oplossingen rond zorgtechnologie en bodemdaling. En we zorgen voor goed opgeleide mensen, waarmee we de arbeidstekorten in de regio tegen kunnen gaan en mensen de mogelijkheid bieden om zich om te scholen dan wel bij te scholen op het gebied van zorg- en bodemtechnologie. De komende tijd willen we honderden werknemers bereiken en tientallen werkgevers. Ik ben blij dat het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie ons daar meerjarig bij helpt.¨

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital bij EBZ: “In Zuid-Holland hebben we te maken met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Bedrijven kunnen dit niet alleen oplossen. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is daarom essentieel. Campus Gouda kan een mooie bijdrage leveren aan de doelstelling van het Human Capital Akkoord: dat meer mensen zich een leven lang gaan ontwikkelen, waarmee ook de arbeidsmarkt in Midden-Holland en werkenden up-to-date blijven.¨

Campus Gouda

Campus Gouda is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid uit regio Midden-Holland. Het deelakkoord Campus Gouda is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. In juni 2019 hebben 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland dat akkoord ondertekend. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn hiervan de initiatiefnemers. Het heeft als doel het talent van werkenden zo goed mogelijk te benutten.

 

Foto van v.l.n.r. in de Raadzaal van het Stadhuis Gouda:

Ferrie Förster, projectleider Human Capital Agenda Economic Board Zuid-Holland

Nico Voogt, voorzitter Middenhollandonderneemt!

Jan Vente, Triple Helix Overleg Midden-Holland, Regiowethouder Krimpenerwaard

Marleen Goumans, directeur Kenniscentrum Zorginnovatie en lector Hogeschool Rotterdam

Thierry van Vugt, wethouder onderwijs gemeente Gouda en Campus Gouda

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter Taskforce van Economic Board Zuid-Holland,

 

Afwezigen tijdens de live ondertekening, maar wel deelnemers van het akkoord:

 • mboRijnland,  Otto Jelsma en Arjan van der Hoorn
 • Hoornbeeck College Gert van Veldhuizen
 • CIV Smart Technology  Ineke de Graaf, Jan van Laake
 • CIV Zorg & Welzijn,  Ria Rozendaal en Marina Teeuwen
 • ZW-Connect, Lies Lokkerbol

Gerelateerd nieuws

 • Commitment verbreding Energieloket
  20 september 2023Nieuws
  Een fantastische bijeenkomst bij het Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude met Yung Lie en Jeroen Schrama van Duurzaam Leiden, Lucille Klaassens van de gemeente Leid...
 • Introductiedag mboRijnland ICT studenten
  6 september 2023Nieuws
  Deze week startte in Zoetermeer voor de ICT eerstejaars studenten het studiejaar 2023-2024. Naast de hbo-ICT studenten deden dit jaar voor het eerst ook de eers...
 • We zijn weer begonnen!
  4 september 2023Nieuws
  Het studiejaar 2023-2024 is gestart. Wij kijken er naar uit om samen met onze partners en met andere belangstellenden te werken aan de belangrijke thema’s...
 • Zomervakantie
  11 juli 2023Nieuws
  Namens het CIV ST team wensen wij je een hele fijne zomer! Wij kijken er naar uit om in het nieuwe schooljaar samen door te gaan met het ontwikkelen van innovat...