Deelakkoord Campus Gouda getekend

Gouda – Gisteren is het deelakkoord Campus Gouda getekend. Net als in de rest van Nederland is er ook in de regio Midden-Holland een arbeidstekort in de verschillende branches. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA) en Campus Gouda pakken dit aan door het aanbieden van nieuw onderwijs dat aansluit op de vraag in de markt. Campus Gouda biedt hbo onderwijs voor werkenden en studenten, dat gericht is op de technologie van nu en van de toekomst. En Campus Gouda werkt via living labs aan nieuwe oplossingen voor bodemdaling en zorgtechnologie.

Een leven lang ontwikkelen

Werkenden en studenten van verschillende niveaus kunnen onderwijs volgen rondom zorg en bodemdaling. Zij krijgen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met actuele onderwerpen die spelen bij bedrijven en overheid uit de regio Midden-Holland. Met modulair onderwijs (losse modules op hbo niveau) krijgen werkenden een kans om zich door te ontwikkelen. Het is geen volledige vierjarige hbo- opleiding waardoor het aantrekkelijker wordt om dit naast een baan te doen. Zo zijn de modules van Living Lab Zorg & Technologie van Campus Gouda ontwikkeld voor werkenden in de zorg die al hun diploma hebben behaald op mbo-niveau 3-4. Inmiddels hebben de eerste studenten hun deelcertificaat op hbo niveau behaald. Bij het Living Lab Bodem & Technologie gaan studenten aan de slag met één van de grootste uitdagingen van regio Midden-Holland, namelijk bodemdaling.

Het bieden van nieuwe oplossingen

Volgens wethouder onderwijs Thierry van Vugt is dit deelakkoord een belangrijke nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van Campus Gouda. ¨Hiermee kunnen  we de komende jaren verder bouwen aan het succes van Campus Gouda. Met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in Midden-Holland, aangevuld met hogescholen, werken we aan nieuwe oplossingen rond zorgtechnologie en bodemdaling. En we zorgen voor goed opgeleide mensen, waarmee we de arbeidstekorten in de regio tegen kunnen gaan en mensen de mogelijkheid bieden om zich om te scholen dan wel bij te scholen op het gebied van zorg- en bodemtechnologie. De komende tijd willen we honderden werknemers bereiken en tientallen werkgevers. Ik ben blij dat het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie ons daar meerjarig bij helpt.¨

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital bij EBZ: “In Zuid-Holland hebben we te maken met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Bedrijven kunnen dit niet alleen oplossen. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is daarom essentieel. Campus Gouda kan een mooie bijdrage leveren aan de doelstelling van het Human Capital Akkoord: dat meer mensen zich een leven lang gaan ontwikkelen, waarmee ook de arbeidsmarkt in Midden-Holland en werkenden up-to-date blijven.¨

Campus Gouda

Campus Gouda is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid uit regio Midden-Holland. Het deelakkoord Campus Gouda is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. In juni 2019 hebben 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland dat akkoord ondertekend. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn hiervan de initiatiefnemers. Het heeft als doel het talent van werkenden zo goed mogelijk te benutten.

 

Foto van v.l.n.r. in de Raadzaal van het Stadhuis Gouda:

Ferrie Förster, projectleider Human Capital Agenda Economic Board Zuid-Holland

Nico Voogt, voorzitter Middenhollandonderneemt!

Jan Vente, Triple Helix Overleg Midden-Holland, Regiowethouder Krimpenerwaard

Marleen Goumans, directeur Kenniscentrum Zorginnovatie en lector Hogeschool Rotterdam

Thierry van Vugt, wethouder onderwijs gemeente Gouda en Campus Gouda

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter Taskforce van Economic Board Zuid-Holland,

 

Afwezigen tijdens de live ondertekening, maar wel deelnemers van het akkoord:

 • mboRijnland,  Otto Jelsma en Arjan van der Hoorn
 • Hoornbeeck College Gert van Veldhuizen
 • CIV Smart Technology  Ineke de Graaf, Jan van Laake
 • CIV Zorg & Welzijn,  Ria Rozendaal en Marina Teeuwen
 • ZW-Connect, Lies Lokkerbol

Gerelateerd nieuws

 • Geslaagde Jaarconferentie 2024
  7 mei 2024Nieuws
  Tijdens de Jaarconferentie blikken we terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar de aankomende periode. De Jaarconferentie vond...
 • Uitdagende opdracht voor studenten Technicus Engineering ST met SMC
  19 april 2024Nieuws
  Bij mboRijnland in Gouda staat een FMS-200 geleverd door SMC. De verschillende stations in deze minifabriek voor het onderwijs worden gebruikt bij de opleiding ...
 • Uitnodiging Jaarconferentie 17 april 2024
  27 maart 2024Nieuws
  Woensdag 17 april vindt de jaarlijkse CIV Smart Technology Conferentie plaats. Tijdens deze conferentie kijken we terug op 2023 en vooruit naar 2024. Daarnaast ...
 • Samenwerking Rijksoverheid en CIV ST Practor
  27 maart 2024Nieuws
  De Rijksoverheid kampt met een groot tekort aan i-professionals. Toch lukt het niet om nieuwe doelgroepen te werven, zoals mbo’ers en anderstaligen. Die staan n...