FLEX21004 ontwikkeling opleidingen Leven Lang Ontwikkelen

Op donderdag 23 februari 2023 beklonken afgevaardigden van de partners in het project FLEX21004 de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van twee specifieke opleidingen in de derde leerweg. Dit vond plaats bij Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit in Delft. Hiervoor is door de partners eerder een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en deze is inmiddels gehonoreerd. De partners in het project zijn:

 1. Techniek College Rotterdam (Bekostigde onderwijsinstelling vanuit Zadkine (penvoerder) + Albeda)
 2. ROC Mondriaan (Bekostigde onderwijsinstelling)
 3. mboRijnland (Bekostigde onderwijsinstelling)
 4. Technicom (Niet bekostigde onderwijsinstelling)
 5. I-EM Delft (Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit)
 6. Deltalinqs (Ondernemersvereniging ruim 700 bedrijven, 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam)

De twee specifieke opleidingen waar het om gaat zijn:

 1. Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 3
 2. Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie niveau 3

Beide opleidingen bieden een solide basis voor een goede start in de vele bijpassende branches (basiskennis en vaardigheden) en voor verdere doorontwikkeling in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Bovendien sluiten beiden zeer goed aan bij alsmaar toenemende vraag van het bedrijfsleven naar monteurs.

In dit project hebben de partners Techniek College Rotterdam, ROC Mondriaan, mboRijnland en Technicom als doel om flexibel, modulair en innovatief onderwijs te ontwikkelen dat:

 • monteurs voor de energietransitie de skills aanleert die de markt nodig heeft en
 • studenten de mogelijkheid biedt om het onderwijs te volgen op een manier die past bij een werkende volwassene

De huidige tijd vraagt dat beroepsopleidingen in delen gevolgd moeten kunnen worden op een flexibele manier in de derde leerweg. Niet direct meer tijdgebonden en passend binnen het werkzame leven van een volwassene. Het derde leerweg onderwijs is gericht op verschillende doelgroepen met de focus op omscholen en bijscholen en moet het obstakel van het huidige onderwijssysteem wegnemen.

Het onderwijs krijgt vorm vanuit de benadering van de voorkomende beroepen binnen de energietransitie en dan afpellend naar wat hierbij specifiek noodzakelijk is om te leren (4C-ID-model). Van oudsher zijn de opleidingen lineair van opbouw en studenten volgen of een hele opleiding binnen een vast tijdsbestek of niets. Door losse modules van opleidingen te kunnen behalen en hiermee direct in de branche aan de slag kunnen, is dit al een eerste winst voor de krapte op de technische arbeidsmarkt en dit kan tevens verleiden tot doorleren in delen, met zicht op een diploma.

De intenties van alle betrokken partners als toekomstmakers in dit project zijn er op gericht om duurzaam onderwijs voor het bedrijfsleven en volwassenen neer te zetten. Samen trekken zij op als pioniers in het nieuw te creëren landschap van flexibel onderwijs in de derde leerweg. Op deze grotendeels onontgonnen weg liggen vele uitdagingen die veel inspanning en creativiteit vereisen.

De eerste stappen in het ontwikkeltraject zijn inmiddels gezet…

Mede door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst onderstrepen de partners het belang van het ontwikkelen van dit type onderwijs. Dit als aanpassing naar de behoeften van de in rap tempo veranderende maatschappij. Niets doen is geen optie en door samenwerken komen we verder.

Gerelateerd nieuws

 • Commitment verbreding Energieloket
  20 september 2023Nieuws
  Een fantastische bijeenkomst bij het Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude met Yung Lie en Jeroen Schrama van Duurzaam Leiden, Lucille Klaassens van de gemeente Leid...
 • Introductiedag mboRijnland ICT studenten
  6 september 2023Nieuws
  Deze week startte in Zoetermeer voor de ICT eerstejaars studenten het studiejaar 2023-2024. Naast de hbo-ICT studenten deden dit jaar voor het eerst ook de eers...
 • We zijn weer begonnen!
  4 september 2023Nieuws
  Het studiejaar 2023-2024 is gestart. Wij kijken er naar uit om samen met onze partners en met andere belangstellenden te werken aan de belangrijke thema’s...
 • Zomervakantie
  11 juli 2023Nieuws
  Namens het CIV ST team wensen wij je een hele fijne zomer! Wij kijken er naar uit om in het nieuwe schooljaar samen door te gaan met het ontwikkelen van innovat...