FLEX21004 ontwikkeling opleidingen Leven Lang Ontwikkelen

Op donderdag 23 februari 2023 beklonken afgevaardigden van de partners in het project FLEX21004 de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van twee specifieke opleidingen in de derde leerweg. Dit vond plaats bij Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit in Delft. Hiervoor is door de partners eerder een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en deze is inmiddels gehonoreerd. De partners in het project zijn:

 1. Techniek College Rotterdam (Bekostigde onderwijsinstelling vanuit Zadkine (penvoerder) + Albeda)
 2. ROC Mondriaan (Bekostigde onderwijsinstelling)
 3. mboRijnland (Bekostigde onderwijsinstelling)
 4. Technicom (Niet bekostigde onderwijsinstelling)
 5. I-EM Delft (Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit)
 6. Deltalinqs (Ondernemersvereniging ruim 700 bedrijven, 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam)

De twee specifieke opleidingen waar het om gaat zijn:

 1. Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 3
 2. Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie niveau 3

Beide opleidingen bieden een solide basis voor een goede start in de vele bijpassende branches (basiskennis en vaardigheden) en voor verdere doorontwikkeling in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Bovendien sluiten beiden zeer goed aan bij alsmaar toenemende vraag van het bedrijfsleven naar monteurs.

In dit project hebben de partners Techniek College Rotterdam, ROC Mondriaan, mboRijnland en Technicom als doel om flexibel, modulair en innovatief onderwijs te ontwikkelen dat:

 • monteurs voor de energietransitie de skills aanleert die de markt nodig heeft en
 • studenten de mogelijkheid biedt om het onderwijs te volgen op een manier die past bij een werkende volwassene

De huidige tijd vraagt dat beroepsopleidingen in delen gevolgd moeten kunnen worden op een flexibele manier in de derde leerweg. Niet direct meer tijdgebonden en passend binnen het werkzame leven van een volwassene. Het derde leerweg onderwijs is gericht op verschillende doelgroepen met de focus op omscholen en bijscholen en moet het obstakel van het huidige onderwijssysteem wegnemen.

Het onderwijs krijgt vorm vanuit de benadering van de voorkomende beroepen binnen de energietransitie en dan afpellend naar wat hierbij specifiek noodzakelijk is om te leren (4C-ID-model). Van oudsher zijn de opleidingen lineair van opbouw en studenten volgen of een hele opleiding binnen een vast tijdsbestek of niets. Door losse modules van opleidingen te kunnen behalen en hiermee direct in de branche aan de slag kunnen, is dit al een eerste winst voor de krapte op de technische arbeidsmarkt en dit kan tevens verleiden tot doorleren in delen, met zicht op een diploma.

De intenties van alle betrokken partners als toekomstmakers in dit project zijn er op gericht om duurzaam onderwijs voor het bedrijfsleven en volwassenen neer te zetten. Samen trekken zij op als pioniers in het nieuw te creëren landschap van flexibel onderwijs in de derde leerweg. Op deze grotendeels onontgonnen weg liggen vele uitdagingen die veel inspanning en creativiteit vereisen.

De eerste stappen in het ontwikkeltraject zijn inmiddels gezet…

Mede door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst onderstrepen de partners het belang van het ontwikkelen van dit type onderwijs. Dit als aanpassing naar de behoeften van de in rap tempo veranderende maatschappij. Niets doen is geen optie en door samenwerken komen we verder.

Gerelateerd nieuws

 • Geslaagde Jaarconferentie 2024
  7 mei 2024Nieuws
  Tijdens de Jaarconferentie blikken we terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar de aankomende periode. De Jaarconferentie vond...
 • Uitdagende opdracht voor studenten Technicus Engineering ST met SMC
  19 april 2024Nieuws
  Bij mboRijnland in Gouda staat een FMS-200 geleverd door SMC. De verschillende stations in deze minifabriek voor het onderwijs worden gebruikt bij de opleiding ...
 • Uitnodiging Jaarconferentie 17 april 2024
  27 maart 2024Nieuws
  Woensdag 17 april vindt de jaarlijkse CIV Smart Technology Conferentie plaats. Tijdens deze conferentie kijken we terug op 2023 en vooruit naar 2024. Daarnaast ...
 • Samenwerking Rijksoverheid en CIV ST Practor
  27 maart 2024Nieuws
  De Rijksoverheid kampt met een groot tekort aan i-professionals. Toch lukt het niet om nieuwe doelgroepen te werven, zoals mbo’ers en anderstaligen. Die staan n...