Gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, CIV Smart Technology en mboRijnland ondertekenen intentieovereenkomst nauwere samenwerking hybride onderwijs

Op gepaste afstand, maar wél met de intentie om nauwer samen te werken, ondertekenden, de gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, het CIV Smart Technology en mboRijnland vandaag de intentieverklaring: samenwerken aan innovatief onderwijs. De partners leggen hiermee de ambitie vast om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven verder uit te bouwen en hiermee het lerend regionaal netwerk te versterken.

“Het onderwijs in Zoetermeer plukt al de vruchten van de jarenlange samenwerking”, zegt wethouder Jan Iedema (Onderwijs & Economie): “Het leidde al tot hoogwaardig IT-onderwijs en tot veel innovatieve projecten, zoals Living Lab Palenstein Aardgasvrij en experimenteerhuis Zoetermeer. Maar dit is pas het begin. We willen het hybride leren in regionale fieldlabs, zoals de MKB digiwerkplaats, verder stimuleren, waarbij de potentie van het DIF ten volle wordt benut als ‘playground for digital innovators’.”

Leven Lang Ontwikkelen

Het unieke aan deze samenwerking is dat alle onderwijsniveaus meedoen en waar nodig samenwerken, vertelt Rajash Rawal van De Haagse Hogeschool: “Door goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen optimaliseren we de doorlopende leerlijnen. Zo dragen wij allemaal bij aan een leven lang ontwikkelen voor scholieren, studenten en werkenden uit onze regio.”

Innovatief onderwijs

Jan van Laake, programmadirecteur CIV Smart Technology juicht de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven toe: “Innovaties in het onderwijs op het gebied van Smart Technology maken studenten ondernemender. Zo bouwen we gezamenlijk aan een lerend regionaal netwerk dat de arbeidsmarktregio overstijgt.”

Otto Jelsma, Voorzitter College van Bestuur mboRijnland: “Samenwerken in een technohub maakt het vak techniek niet alleen interessanter, maar zorgt er ook voor dat vakmanschap centraal blijft staan. Voor de steeds kritischer wordende student is het van belang om een opleiding te volgen die goed aansluit op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.”

Samen aan de slag

De komende tijd werken alle partners verdere plannen uit. Met het tekenen van deze intentieverklaring geven de partners aan met elkaar een samenwerkingsagenda op te stellen waarbij het hybride leren de vorm is van innovatief onderwijs.

Gerelateerd nieuws

 • Geslaagde Jaarconferentie 2024
  7 mei 2024Nieuws
  Tijdens de Jaarconferentie blikken we terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar de aankomende periode. De Jaarconferentie vond...
 • Uitdagende opdracht voor studenten Technicus Engineering ST met SMC
  19 april 2024Nieuws
  Bij mboRijnland in Gouda staat een FMS-200 geleverd door SMC. De verschillende stations in deze minifabriek voor het onderwijs worden gebruikt bij de opleiding ...
 • Uitnodiging Jaarconferentie 17 april 2024
  27 maart 2024Nieuws
  Woensdag 17 april vindt de jaarlijkse CIV Smart Technology Conferentie plaats. Tijdens deze conferentie kijken we terug op 2023 en vooruit naar 2024. Daarnaast ...
 • Samenwerking Rijksoverheid en CIV ST Practor
  27 maart 2024Nieuws
  De Rijksoverheid kampt met een groot tekort aan i-professionals. Toch lukt het niet om nieuwe doelgroepen te werven, zoals mbo’ers en anderstaligen. Die staan n...