Geslaagde Jaarconferentie 2024

Tijdens de Jaarconferentie blikken we terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar de aankomende periode. De Jaarconferentie vond plaats op The Field, waar ook het nieuwe Experience SMRT Building staat. Dit is een plaats waar studenten, docenten en bedrijven samen experimenteren en leren en waar innovaties en creativiteit de ruimte krijgen. Sinds een aantal weken zijn de eerste studenten hier gestart met projecten. Doel is om dit uit te breiden.

De bijeenkomst werd geopend door Otto Jelsma, Voorzitter College van Bestuur mboRijnland. Jan van Laake, Directeur MBO College Techniek & ICT bij mboRijnland / Directeur q.q. CIV Smart Technology & CIV Bio Sciences deelde de stand van zaken binnen de drie programmalijnen; Practoraat, Flexibilisering onderwijs en Experience Centers. Altijd met de focus op circulaire economie, energietransitie en digitalisering.

Stand van zaken

Het CIV Smart Technology is een groeiend ecosysteem met inmiddels 35 vaste partners waarvan 7 nieuwe partners. De partners staan vermeld op de partnerpagina van de website. Arnoud van Breukelen is aangesteld als practor, het onderzoek wat hij gaat doen is een belangrijke stap voor CIV Smart Technology, het onderwijs en het werkveld. Daarnaast hebben we in samenwerking met de partners ongeveer veertig nieuwe projecten en activiteiten uitgevoerd. Een ander mooie activiteit is de opening van het nieuwe Experience Center Smart Building op The Field, een innovatieve ruimte voor onderzoek en ontwikkeling voor studenten, docenten en werkveld. En we zijn gestart met de tweede periode van het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF), wat weer nieuwe kansen biedt voor samenwerking en groei.

En nu verder – Jaarplan 2024-2025

Het practoraat wordt vormgegeven met verschillende initiatieven waaronder het opzetten van een community of practice met studenten en docenten waarbij onderzoek gedaan kan worden binnen de eigen sector.
We zetten de (regionale) co-creatie met het werkveld voort op het gebied van actualisering van (hybride) opleidingen. Met de verschillende werkvelden onderzoeken we de vraagstukken die leven, bijeengebracht in een (sub)ecosysteem. Vanuit dit ecosysteem ontwikkelen we hybride onderwijs voor zowel de reguliere student als de LLO deelnemer.
Gezamenlijk met de keten van onderwijsinstellingen ontwikkelen  we doorlopende programma’s in diverse vormen. De aansluiting vmbo-mbo is gevat binnen de deelname aan de 6 Sterk Techniekonderwijs regio’s. en de aansluiting mbo-hbo binnen de andere regionale onderwijsverbanden, met als voorbeeld de ontwikkeling van een associate degree (AD) met de Haagse Hogeschool.

Naast het Smart Building op The Field, het operating Center in Gouda en de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer worden er stappen gezet voor o.a. een Mobility Center. De Experience Centers staan niet alleen open voor het onderwijs maar ook voor andere doelgroepen als het werkveld voor bijvoorbeeld inspiratiesessies en webinars.

Verduurzaming van de CIV ST samenwerkingen na 2027 is een belangrijk onderdeel en een voorwaarde van de subsidieregeling én vanuit de kernwaarde van CIV Smart Technology sinds 2015. Met onze partners zijn we daarnaast in gesprek om de activiteiten (en cofinanciering) in lijn te brengen met de gedane toezeggingen. In het kader van de midterm rapportage t.b.v. de RIF-subsidie gaan we een zelfevaluatie of peerreview organiseren. 

Na de stand van zaken en de vooruitblik nam Marc Verkade, docent Built Environment aan de Hogeschool Utrecht de microfoon over. In de lezing van onze gastspreker stond de rol van het onderwijs in onze toekomstige gebouwde omgeving centraal. Hij zoomde in op de vraagstukken en dilemma’s die spelen in de gebouwde omgeving ten aanzien van de groeiende behoefte aan woningen en de steeds hogere eisen aan de bouw. Denk aan energiegebruik in woningen, circulair/demontabel bouwen, gebruik van bio-based materiaal en de implementatie van smart toepassingen. Studenten bouwkunde moeten van steeds meer onderwerpen (enige) kennis hebben en op welke wijze krijg je dit in het curriculum? Volgens Verkade is de oplossing te vinden in o.a. het kiezen van realistische casussen en deze gezamenlijk met het bedrijfsleven en het onderwijs gaan uitvoeren. Daar sluiten wij ons van harte bij aan.

De carrousel

Het derde deel van de Jaarconferentie bestond uit een carrousel van projecten die studenten met partners en relaties hebben uitgevoerd en waarvan een deel van de betrokken studenten van mboRijnland ook aanwezig was.

De carrousel bestond uit drie delen, waaronder een bezoek aan het SMRT Building op The Field en de Start-Up Fungifarmers waar op duurzame wijze oesterzwammen worden gekweekt op koffiedrab, verzameld in Leiden en ook bij de locatie van mboRijnland! Studenten van de mboRijnland Kok opleiding hebben een recept met asperges en deze oesterzwammen ontwikkeld.

Vanuit het ministerie van BZK vertelden Ines Prakke en Brechje Schouwerwou over de samenwerking met studenten van de opleiding software development van mboRijnland die meegewerkt hebben aan een project om de informatiehuishouding bij het Rijk te verbeteren.

Een project met mbo-studenten is nieuw voor de rijksoverheid die met een groot tekort aan i-professionals kampt, gaf Arlette Wegman van I-Partnerschap aan. Daarom is aan I-Partnerschap gevraagd om onderzoek te doen naar de kansen om o.a. meer mbo studenten te werven voor de overheid. Lineke Koldenhof voert dit onderzoek uit in samenwerking met Arnoud van Breukelen, practor van CIV Smart Technology.

Een (grote!) groep studenten was aanwezig tijdens de Jaarconferentie en vertelden over hun projecten. Studenten Technicus Engineering Elektrotechniek hebben gewerkt aan een groene wand waar planten groeien. Zij ontworpen en bouwden een bewateringssysteem inclusief sensoren die parameters als vocht en voeding in de grond meten in samenwerking met studenten software developer. Zij hebben het programma geschreven om de data van sensoren uit te lezen en weer te geven in een dashboard.
Studenten Bouwkunde vertelden over de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge. Een landelijke challenge waarbij studententeams voor een opdrachtgever de meest circulaire gebouw en/of gebiedsopgave ontwerpen.

Een andere groep studenten Technicus Engineering Elektrotechniek hebben onderzoek gedaan naar sensoren in voeggoten in samenwerking met CIV ST Partner Vermeulen Groep; Zij onderzoeken de metalen overgangen in het wegdek bij bruggen. Door trillingen raken voeggoten en bouten los, wat tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden. De opdrachtgever wil graag kunnen meten wanneer voeggoten loslaten.

Een geslaagde Jaarconferentie met als afsluiting tijd om met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Bij de uitgang werd nog een afscheidscadeautje meegegeven. (waaronder het recept met de oesterzwammen)

Gerelateerd nieuws