Nieuwsupdate Bodemdaling, Campus Gouda

In deze update praten we je in vogelvlucht bij over de ontwikkelingen van Campus Gouda rondom het thema bodemdaling.

Wat is er gebeurd?

Op woensdag 2 en donderdag 10 december kwamen we met een groot deel van onze samenwerkingspartners virtueel samen voor de kennistafel en ontwerpsessie. Tijdens de kennistafel zijn we samen op zoek gegaan naar de concrete vraagstukken rondom bodemdaling in relatie tot onderwijs. In de ontwerpsessie die daarop volgde stond de vernieuwende onderwijsvorm centraal. Aan de hand van verschillende scenario’s (een living lab, een community en modulair onderwijs) hebben we nagedacht over de invulling hiervan en welke rol de triple helix-partijen hierin kunnen spelen.

Wat weten we nu?
De kennistafel en ontwerpsessie hebben veel inzichten opgeleverd. We hebben de input uit de kennistafel samengevat in elf concrete vraagstukken, bijvoorbeeld grondwaterpeilbeheermeten is weten en inwonersparticipatie.
Tijdens de ontwerpsessie hebben we aan de hand van de drie scenario’s nagedacht over de stappen die genomen moeten worden om het vernieuwend onderwijs te realiseren. In de verschillende groepen kwamen onder andere de volgende punten naar voren:

 • Bepalen wat op het gebied van bodemdaling dé opgave is voor de regio Midden-Holland
 • Binnen de triple helix een netwerk opbouwen van enthousiaste ambassadeurs
 • Concrete verwachtingen stellen rondom deze nieuwe manier van samenwerken

Wat gaat er komen?
De uitkomsten van de sessies nemen we mee als we in januari 2021 met ons projectteam virtueel aan de ontwerptafel plaatsnemen en het verdere actieplan ontwikkelen. In januari komt hier een volgende update over.

Gerelateerd nieuws

 • Commitment verbreding Energieloket
  20 september 2023Nieuws
  Een fantastische bijeenkomst bij het Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude met Yung Lie en Jeroen Schrama van Duurzaam Leiden, Lucille Klaassens van de gemeente Leid...
 • Introductiedag mboRijnland ICT studenten
  6 september 2023Nieuws
  Deze week startte in Zoetermeer voor de ICT eerstejaars studenten het studiejaar 2023-2024. Naast de hbo-ICT studenten deden dit jaar voor het eerst ook de eers...
 • We zijn weer begonnen!
  4 september 2023Nieuws
  Het studiejaar 2023-2024 is gestart. Wij kijken er naar uit om samen met onze partners en met andere belangstellenden te werken aan de belangrijke thema’s...
 • Zomervakantie
  11 juli 2023Nieuws
  Namens het CIV ST team wensen wij je een hele fijne zomer! Wij kijken er naar uit om in het nieuwe schooljaar samen door te gaan met het ontwikkelen van innovat...