Nieuwsupdate Bodemdaling, Campus Gouda

In deze update praten we je in vogelvlucht bij over de ontwikkelingen van Campus Gouda rondom het thema bodemdaling.

Wat is er gebeurd?

Op woensdag 2 en donderdag 10 december kwamen we met een groot deel van onze samenwerkingspartners virtueel samen voor de kennistafel en ontwerpsessie. Tijdens de kennistafel zijn we samen op zoek gegaan naar de concrete vraagstukken rondom bodemdaling in relatie tot onderwijs. In de ontwerpsessie die daarop volgde stond de vernieuwende onderwijsvorm centraal. Aan de hand van verschillende scenario’s (een living lab, een community en modulair onderwijs) hebben we nagedacht over de invulling hiervan en welke rol de triple helix-partijen hierin kunnen spelen.

Wat weten we nu?
De kennistafel en ontwerpsessie hebben veel inzichten opgeleverd. We hebben de input uit de kennistafel samengevat in elf concrete vraagstukken, bijvoorbeeld grondwaterpeilbeheermeten is weten en inwonersparticipatie.
Tijdens de ontwerpsessie hebben we aan de hand van de drie scenario’s nagedacht over de stappen die genomen moeten worden om het vernieuwend onderwijs te realiseren. In de verschillende groepen kwamen onder andere de volgende punten naar voren:

 • Bepalen wat op het gebied van bodemdaling dé opgave is voor de regio Midden-Holland
 • Binnen de triple helix een netwerk opbouwen van enthousiaste ambassadeurs
 • Concrete verwachtingen stellen rondom deze nieuwe manier van samenwerken

Wat gaat er komen?
De uitkomsten van de sessies nemen we mee als we in januari 2021 met ons projectteam virtueel aan de ontwerptafel plaatsnemen en het verdere actieplan ontwikkelen. In januari komt hier een volgende update over.

Gerelateerd nieuws

 • Geslaagde Jaarconferentie 2024
  7 mei 2024Nieuws
  Tijdens de Jaarconferentie blikken we terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar de aankomende periode. De Jaarconferentie vond...
 • Uitdagende opdracht voor studenten Technicus Engineering ST met SMC
  19 april 2024Nieuws
  Bij mboRijnland in Gouda staat een FMS-200 geleverd door SMC. De verschillende stations in deze minifabriek voor het onderwijs worden gebruikt bij de opleiding ...
 • Uitnodiging Jaarconferentie 17 april 2024
  27 maart 2024Nieuws
  Woensdag 17 april vindt de jaarlijkse CIV Smart Technology Conferentie plaats. Tijdens deze conferentie kijken we terug op 2023 en vooruit naar 2024. Daarnaast ...
 • Samenwerking Rijksoverheid en CIV ST Practor
  27 maart 2024Nieuws
  De Rijksoverheid kampt met een groot tekort aan i-professionals. Toch lukt het niet om nieuwe doelgroepen te werven, zoals mbo’ers en anderstaligen. Die staan n...