Ontwikkeling interactief speelgoed in de TechnoHub

Sinds de start van dit schooljaar hebben we 1x in de twee weken vreemd publiek in de TechnoHUB, met dank aan de CIV Smart Technology: studenten Pedagogisch Medewerker van MboRijnland doen een opdracht voor de TechnoHUB. De dames die na hun niveau 4 opleiding bij kinderdagverblijven en BSO’s gaan werken, kregen de opdracht om interactief speelgoed te bedenken voor jonge kinderen, dat aanzet tot meer bewegen. Er moest sprake zijn van een technisch principe in de werking van het speelgoed en het product-idee van de studentes moet leiden tot een gedragsverandering.

De studentes maakten goed gebruik van de aanwezige technische expertise in de TechnoHUB: zij vroegen advies aan de leerlingen BWI van Kalsbeek College en ook aan onze stagiairs Technicus Engineering van MboRijnland. De meiden hebben een aantal goede producten bedacht: waaronder een spelmat met Nijntje waarbij kinderen met dierengeluiden heen en weer moeten springen of een gamevloer met visjes en haaien met meerdere levels. Ook een interactieve sportwand werd bedacht voor in het gymlokaal waar kinderen punten kunnen scoren door met een bal een wand te raken.

In een vervolgtraject gaan we techniek leerlingen vragen deze ideeën uit te werken tot werkende prototypes. De pedagogisch medewerkers kunnen dan bij succes hun eigen bedachte product gaan uittesten in hun baan op kinderdagverblijf of BSO.

Gerelateerd nieuws