Smart Building

Binnen de bouw zien we steeds meer een integratie van de verschillende vakgebieden. Installatie-, elektro-, werktuigbouw en bouwtechniek worden steeds meer vanuit één concept benaderd. Ook krijgt digitalisering een steeds grotere rol. We bouwen daarnaast volgens het cradle to cradle-principe: alles wat je bouwt moet kunnen worden hergebruikt. Grondstoffen worden schaars en we willen duurzamer leven. Energieneutraal bouwen is de toekomst. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw, zoals bij het renoveren van monumenten en oudere woningen.

Customer journey
Met technisch slimme toepassingen krijgen we dat voor elkaar. Hierover buigt het toepassingsgebied Smart Building zich. In de hele keten verandert er veel. Dit begint al in het ontwerp, dat steeds meer in 3D wordt gemaakt. Nog wel aan de tekentafel, maar dan digitaal. Met een VR-bril kun je ‘rondlopen’ en controleren of alles klopt. Maar je kunt het ontwerp ook bekijken vanuit de customer journey. Hoe kun je wonen comfortabeler en energiezuiniger maken? Bijvoorbeeld door een auto als accu te gebruiken, zodra zonnepanelen teveel stroom leveren. Hier kun je later dan weer het huis mee koelen of verwarmen.

Smart Home, domotica, 3D en VR
Bedrijven, overheid en onderwijs werken met elkaar samen binnen het toepassingsgebied Smart Building. Smart Home, domotica, ontwerpen in 3D, werken met een VR bril: de mogelijkheden voor projecten waarin wordt samengewerkt zijn zeer divers. Zo leren studenten samen te werken volgens de nieuwste methodes, altijd op zoek naar slimme oplossingen. Studenten leren veel tijdens hun projecten en nemen deze kennis mee naar zowel hun (stage)plekken als opleiding.

Projecten
Smart Building komt terug in veel projecten van het CIV Smart Technology. Er wordt vaak samengewerkt met studenten Smart Energy en Smart Industry. Voorbeelden van projecten zijn:
• Experience Center – mboRijnland Gouda
• SMRT Home – the Field Leiden
• Dutch Innovation Factory (DIF)

https://vimeo.com/386227564