Smart Energy

We gebruiken allemaal energie. Stroom voor onze computers, lampen en huishoudelijke apparaten. Aardgas voor het verwarmen van onze huizen, het warme water uit de kraan en vaak ook om op te koken. Maar ook in de industrie en transportsector gebruiken we veel energie.

De meeste energie wordt ‘grijs’ opgewekt: met fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool. Hierbij stoten we broeikasgassen zoals CO2 uit. Hierdoor wordt de temperatuur op aarde warmer. De gevolgen van deze opwarming zijn groot. In 2015 tekende Nederland daarom – samen met 194 andere landen – het Klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dit akkoord, is de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden Celsius, maar liever nog tot 1,5 graad. Om dit te bereiken moeten alle deelnemende landen iets gaan doen.

Energietransitie op alle niveaus
Het toepassingsgebied Smart Energy gaat over deze grote maatschappelijke uitdaging. Hoe gaan we CO2-neutraal energie produceren en hoe leven we binnen één generatie fossielvrij? Wat betekent dit voor het verwarmen en koelen van ons huis? Hoe kunnen we zelf energie opwekken bijvoorbeeld door zonnepanelen? Hoe slaan we deze stroom op? Bedrijven, overheid en onderwijs zijn samen op zoek naar slimme oplossingen. Deze energietransitie speelt op alle niveaus. Smart Energy komt terug in bijna alle andere smartlijnen.

Projecten
In de projecten binnen Smart Energy werken studenten niveau 4 vaak samen met studenten van niveau 2 en 3. Een goede leerervaring van hoe het er straks in de praktijk aan toe gaat. Tijdens de projecten werken studenten nauw samen met mensen uit het bedrijfsleven.

https://vimeo.com/386227774