Smart Health

Smart Health is de link tussen zorg en techniek. Vragen die binnen deze sector spelen zijn: Hoe laten we mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis wonen? Welke slimme technische oplossingen kunnen we bedenken, zodat iemand thuis de juiste zorg en aandacht krijgt? Hoe zorgt een verzorgingstehuis, dat haar cliënten de verzorging krijgen die zij nodig hebben?

Hoe zorgen ziekenhuizen, huisartsen maar bijvoorbeeld ook apotheken, dat er goede onderlinge communicatie is bijvoorbeeld via een veilig digitaal patiëntendossier. Welke mogelijkheden biedt 3D-printen binnen de zorg? Denk bijvoorbeeld aan het printen van protheses of organen. Dat is waar de maatschappij vandaag de dag – maar zeker ook in de toekomst – steeds meer mee te maken krijgt.

Toekomstgerichte zorg
Bedrijven, overheid en onderwijs zijn continu met elkaar in gesprek over hoe zij goed op deze vragen kunnen inspelen. Door dit gesprek kunnen we tijdig het onderwijs aanpassen. Door studenten projecten te laten uitvoeren binnen Smart Health krijgen zij voeling met deze maatschappelijke uitdagingen en leren zij op zoek te gaan naar slimme oplossingen. Dit is van grote meerwaarde voor toekomstgerichte zorg. Zij ontwikkelen hierdoor een bepaalde expertise, die een interessante aanvulling kan zijn op hun opleiding. De combinatie van techniek, gericht op mensen en zorg, maakt dit aandachtsgebied uniek.

Projecten
Verschillende partners van het CIV Smart Technology onderstrepen het belang van een technische opleiding gericht op de zorg van de toekomst. Binnen deze projecten leren bedrijven, overheid en onderwijs van elkaar, omdat er voldoende ruimte is voor vakinhoudelijke discussies. Hierdoor kunnen studenten veel ervaring opdoen en leren zij open te staan voor voortschrijdende ontwikkelingen. Voorbeelden van innovatieve projecten zijn:
• Experimenteerhuis Dutch Innovation Factory

CIV Smart Technology werkt hierbij nauw samen met CIV Welzijn en Zorg.

https://vimeo.com/386227609