Smart Mobility

Smart Mobility gaat over slimme toepassingen in de auto- en mobiliteitsbranche. Hoe vervoeren we ons zo duurzaam mogelijk? Met minder CO2-uitstoot en op een steeds veiliger manier? Moderne technieken bieden oneindig veel mogelijkheden. We zien ontwikkelingen op het gebied van nieuwe brandstoffen maar ook voor veiliger rijden. Dus niet alleen in en om de auto of vrachtwagen maar ook daaromheen. Ook komen er steeds meer alternatieven zoals een zelfrijdende elektrische shuttlebus.

Voldoende geschoold personeel
De autobranche staat hiermee voor een grote uitdaging. Hoe blijft zij voorop lopen? Hoe kan zij ook de komende jaren blijven voldoen aan de steeds veranderende vraag vanuit de markt? Dat geldt niet alleen voor de grote automerken die hightech ontwikkelingen doorvoeren. Ook de kleinere onderhoudsbedrijven moeten hier tijdig op inspelen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is, hoe zij voldoende goed geschoold personeel krijgen en behouden. Medewerkers die flexibel zijn, goed willen/kunnen meedenken en voldoende vakkennis hebben.

Innovatie en 21e eeuwse vaardigheden
Binnen het aandachtsgebied Smart Mobility zijn bedrijven, overheid en onderwijs continue met elkaar in gesprek hoe zij goed op deze veranderende vraag kunnen inspelen. Onderzoek is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Door met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we tijdig het onderwijs aanpassen. Bijvoorbeeld door de student op te leiden voor de meest actuele autotechniek, maar ook door hem of haar na te laten denken over nieuwe technologische toepassingen op het gebied van stadslogistiek of alternatieve vervoersmogelijkheden. Hierbij is samenwerking nodig met Smart Logistics. De traditionele autotechniek blijft natuurlijk altijd bestaan in het huidige onderwijs, maar innovatie en 21e-eeuwse vaardigheden krijgen een steeds belangrijkere rol.

Projecten
Om mbo- en hbo studenten te laten ervaren hoe het er in de toekomst aan toe gaat, wordt onderwijs gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken. Dit zijn vaak projecten die worden aangedragen door partners van het CIV Smart Technology. (zie pagina Projecten)

https://vimeo.com/386227725