Het netwerk Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology zet zich in voor een continue ontwikkeling van innovatief onderwijs binnen de Techniek & ICT-opleidingen van mboRijnland. Dit doet CIV ST o.a. door het onderwijs en bedrijven met elkaar te verbinden waardoor studenten werken aan (nieuwe) skills en innovatieve opdrachten, vernieuwingen toe te passen binnen alle opleidingen van College Techniek & ICT en het doorontwikkelen van keuzedelen. De focus ligt op belangrijke thema’s zoals digitalisering, energietransitie en circulaire economie.

CIV Smart Technology is een publiek-private samenwerking tussen onderwijs, bedrijven, brancheorganisaties en overheid in de regio van Alphen, Leiden, Zoetermeer, Gouda en Woerden. Samen werken we aan een gemeenschappelijk doel: onze nieuwe generatie inspireren en leren om maatschappelijke vraagstukken op te lossen met hulp van (nieuwe) technieken en technologie. Voorbeelden van inspirerende leeromgevingen zijn de Living Labs, Smart Welding Skillslab, TechnoHUB en PLNT Leiden.

Samen met onze partners werken we aan de knowhow en nieuwe techniek en technologie van de toekomst.

Hoe het begon

Anno 2023 kent CIV ST bijna 40 partners en is de integratie van techniek en ICT-oplossingen nog meer versneld en wordt deze op steeds meer sectoren toegepast en zichtbaar. Bovendien vraagt de snel veranderende actualiteit in de wereld nog meer om technologische oplossingen. De afgelopen jaren zijn er door CIV ST partners initiatieven en projecten bedacht, uitgevoerd en succesvol afgerond.

Er is veel gedaan en bereikt. Niet voor niets werd regelmatig het nieuws gehaald. Daarom hebben de partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap aangegeven de ingeslagen weg door te zetten.

Missie en visie

Slim samenwerken op basis van onderzoek rondom nieuwe technologie biedt bedrijven, overheden, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio de kans om sneller en slimmer te innoveren om bij te dragen aan het oplossen van regionale vraagstukken met als resultaat een sterke en slimme regio.

CIV Smart Technology een duurzame katalysator voor ondernemers, overheden en onderwijs bij het onderzoeken, ontwikkelen en succesvol toepassen van nieuwe technologie in producten en diensten, maatschappelijke vraagstukken en in het ontwikkelen van zittend en toekomstig personeel.

Strategisch doelen 2023-2027

Op basis van de strategische speerpunten zal CIV ST actief toewerken naar het behalen van concrete doelstellingen die zijn vastgelegd in het strategische meerjarenplan. Er zijn drie speerpunten:

1. Het toekomstgericht maken van de opleidingen door permanent praktisch onderzoek op de ontwikkelingen binnen digitalisering, energietransitie en circulariteit en het effect daarvan op het onderwijs en arbeidsmarkt;

2. Het verbreden van het huidige aanbod voor studenten BOL en BBL naar andere doelgroepen, waaronder om-, bij- en herscholers;

3. Het faciliteren van ruimten waar geëxperimenteerd kan worden naast de doorontwikkeling van de satellietlabs op de thema’s digitalisering, energietransitie en circulariteit ;

Het team

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology is de afgelopen jaren echt een merk in de regio geworden dat staat voor dé plek waar ondernemingen, onderwijs en overheid slim samenwerken rondom het thema Smart Technology. Als CIV ST hebben we steeds meer een eigen cultuur en werkwijze ontwikkeld waar de partners elkaar kunnen vinden en aanvullen. CIV ST is een stichting met een bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een stuurgroep. Daarnaast worden er klankbordgroepen en een werkconferentie georganiseerd waaraan de partners actief deelnemen.

Om CIV ST goed te laten functioneren is er een programmamanagement dat bestaat uit een programmadirecteur en –manager die samen met een management- en projectassistente het organiserend vermogen vormen. Daarnaast werken we met een projectleiders. Dit team en de partners zijn gezamenlijk CIV Smart Technology.