Jan van Laake, directeur CIV Smart Technology

Ik houd me als directeur bezig met het uitzetten en updaten van de strategische doelen van het CIV Smart Technology. Samen met de partners – bedrijfsleven, instellingen, overheden en onderwijs, zorgen we dat we in beweging komen, maar vooral blijven gericht op die doelen. Die samenwerking in de regio is van groot belang om het kennisniveau van het onderwijs, het concurrentievoordeel van bedrijven en de maatschappelijke impact van instellingen en overheden op termijn te waarborgen. Dit doen we vooral door samen te werken aan grote en kleine projecten in de regio waarvan we leren en tegelijkertijd iets oplossen of verbeteren. De sustainable development goals van Unesco zorgen daarbij voor mij voor inspiratie.

jlaake@civ-smarttechnology.nl

 

Ineke de Graaf, programmacoördinator

Als programma-coördinator van het CIV Smart Technology bestaat mijn werk uit: coördineren, organiseren, faciliteren, monitoren, verantwoorden, contacten leggen, bedrijven/partners bezoeken, voorstellen doen en ga zo maar door…kortom een ontzettend leuke job! Vooral omdat het CIV Smart Technology een samenwerkingsverband is met Onderwijs, Ondernemers en Overheid, dat als aanjager dient om tot innovatief techniekonderwijs te komen. Niet alleen studenten profiteren hiervan, maar ook werknemers en andere betrokkenen (Leven Lang Ontwikkelen). Samen werken we vanuit het onderwijs aan maatschappelijke (regionale) vraagstukken en komen tot oplossingen of resultaten die er toe doen. Dit onderwijs wordt juist in de praktijk vormgegeven in satellietlabs, bedrijvenlabs of living labs. Voor een student is het fantastisch om te leren in de echte wereld. Voor de partners betekent de samenwerking dat er goed opgeleid personeel beschikbaar komt.

igraaf@civ-smarttechnology.nl

 

Jos van de Wakker, innovatie regisseur

Sinds 1985 ben ik verbonden met het mbo onderwijs. Gedurende die jaren ben ik er altijd van overtuigd geweest dat je een goede opleiding alleen maar kunt realiseren door daarbij intensief met partners samen te werken. Er bestaan binnen ons CIV Smart Technology netwerk heel veel ideeën omtrent onderwijsinnovaties die nodig zijn. De opdracht is om de goede ideeën te onderscheiden en met partners de samenwerking zo vorm te geven dat er efficiënt en effectief samen gewerkt kan worden.

Als Innovatie Regisseur probeer ik de innovatie te stimuleren door de organisatie van de samenwerking tussen partners te ondersteunen. Het helpt dat ik goed thuis ben binnen mboRijnland,  daardoor lukt het me vaak om de juiste mensen aan de juiste projecten te koppelen.

Daarbij vind ik de samenwerking met het voortgezet onderwijs en het hbo bij het vormgeven van de innovatie ook van groot belang. Doorlopende leerlijnen, het samenbrengen van leerlingen en studenten van verschillend niveau in projecten met partners werkt inspirerend. Het geeft jongeren meer zicht op de mogelijkheden binnen de Techniek & ICT en stimuleert de ambitie.

Een goede communicatie tussen partners is van wezenlijk belang voor het slagen van de samenwerking en ook voor het delen van de resultaten. Ik ben er van overtuigd dat het binnen ons netwerk CIV Smart Technology gaat om het verbinden, het delen en het samen leren!

jwakker@civ-smarttechnology.nl

 

Anneke van den Engel, projectleider Smart Technology

Vanuit het CIV Smart Technology organiseer en coördineer ik de zogenaamde satellietlabs voor het mbo-onderwijs. Samen met mboRijnland, bedrijven, instellingen en lokale overheden bieden we aantrekkelijke vormen van onderwijs. De opleiding Technicus Engineering Smart Technology bijvoorbeeld is hier al ver mee. De studenten brengen regelmatig een bezoek aan bedrijven en komen daar in contact met zowel de bestaande als innovatieve techniek. Ook werken studenten in kleine groepen aan casussen, aangedragen vanuit een CIV-partner of een technisch bedrijf. Hier leren ze veel van en bedrijven zien wat de studenten in hun mars hebben. Aan het einde van een periode presenteren de studenten hun prototypes; dat is altijd een heel leuk moment. Twee keer per jaar pakken we wat groter uit en is de presentatie bij voorkeur op locatie bij een partner van het CIV Smart Technology of een opdrachtgever.

Het samenwerkingsverband van CIV Smart Technology is de motor achter deze onderwijsvernieuwing, maar we kunnen niet zonder alle andere bedrijven die ook met het onderwijs willen samenwerken.

aengel@civ-smarttechnology.nl

 

Annewieke Baank, projectleider Smart Technology

Het CIV Smart Technology heeft mij uitgeleend als programmamanager aan het deelproject TiB Netwerk Woerden waar ik samenwerk met het Woerdens Techniek Talent, een samenwerkingsverband van meer dan 150 technische bedrijven uit de regio Woerden. Deze bedrijven willen graag meer samenwerken met technische studenten. In de afgelopen periode hebben we een aantal bedrijfslabs en living labs opgezet en uitgevoerd, en dit gaan we komend schooljaar voortzetten. Een voorbeeld is een project met derdejaars Mechatronica en Smart Technology, die een escaperoom hebben gebouwd voor technische vmbo studenten met behulp van de verschillende technologieën die worden toegepast bij het bedrijf Blueprint Automation. Kijk hier voor een leuk videoverslag https://youtu.be/-R2d7ucPmUE

Bedrijven, docenten en studenten zijn positief over de aanpak van het CIV Smart Technology. Als bedrijven effectief kunnen samenwerken met scholen wordt het onderwijs leuker, beter toegespitst op de techniek van nu en vinden studenten sneller hun plek in het bedrijfsleven.

abaank@civ-smarttechnology.nl

 

Debbie van der Woerd, projectleider Energietransitie Zoetermeer

Als Projectleider hou ik mij bezig met projecten op het gebied van de Energietransitie, duurzaamheid en Groene Daken. Genoemde projecten vloeien voort uit Publiek Private Samenwerkingen (PPS) in de werkgebieden van mboRijnland.  Op dit moment is dit voor mij de Gemeenten Zoetermeer en Leiden.

De gemeente Zoetermeer voert op dit moment de programma’s Energietransitie, duurzaamheid en Groen/Biodiversiteit uit. In 2040 wil de gemeente een aardgasvrije omgeving en een versterking van het groen in de stad. In mijn rol als Projectleider faciliteer en begeleid ik onderwijs in satellietlabs/ Livingslabs en maak ik onderdeel uit van de netwerkorganisaties die genoemde thema’s voeren. De Gemeente Leiden voert subsidieprogramma’s uit, en heeft 2020 als jaar van het Groen en 2021 als jaar van de tuin diverse subsidies uit voor bedrijven en organisaties die dit willen. Als Projectleider adviseer en begeleid ik onderwijs op dit vlak bij hun keuzes voor satellietlabs en interne veranderingsprocessen.

Voorbeelden:

De wijk Palenstein (Gemeente Zoetermeer) is een van de verschillende renovatiewijken in Zoetermeer waar de transitie van fossiele- naar duurzame energie plaats vindt. Een oude Tango garage in Palenstein, ons Living Lab, is dé plek waar studenten, docenten, bedrijfsleven, overheid en bewoners elkaar ontmoeten met hetzelfde doel: duurzame energie realiseren en huidige problemen oplossen met een nieuwe aanpak. Er wordt geluisterd, geleerd, geprobeerd, er mogen fouten gemaakt worden en van de fouten leren we het beter te doen.

Bij PLNT in de Gemeente Leiden wordt in samenwerking met het bedrijfsleven en start-ups studenten ingezet op het gebied van techniek & ICT bij de ingebrachte ‘groene’ vraagstukken. Dat samen leren, samenwerken, netwerken en optrekken met bedrijven en instellingen is voor mij werk heel inspirerend.

dwoerd@civ-smarttechnology.nl

 

Barbara Hoogsteden, communicatiemedewerker

Website, folders, sociale media, pers; ik zorg dat de activiteiten van CIV Smart Technology via de diverse communicatiekanalen zichtbaar zijn. En dat zijn er nogal wat. Eindpresentaties van living labs van studenten, bijeenkomsten van bedrijven, onderwijs en overheid, maar ook een ICT challenge van studenten georganiseerd door verschillende bedrijven en kick-offs van verschillende living labs. Het leukste vind ik de reacties van de opdrachtgevers (bedrijven en overheidsinstellingen) tijdens de eindpresentaties. Niet alleen zijn ze onder de indruk van het niveau van de studenten, maar ook verbaasd over de oplossingen die worden aangedragen. Hier kunnen we wat mee. Of: Ik zou ze zo in dienst nemen. CIV Smart Technology is echt een win-win voor alle partijen: bedrijven, overheid en onderwijs.

bhoogsteden@civ-smarttechnology.nl

 

Natasja Paltan, management- en projectassistent/social media

Het ondersteunen van het team is een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Waarom ik het CIV Smart Technology zo belangrijk vind? Zowel tijdens het werk als in het dagelijks leven worden we continu beïnvloed door allerlei technische oplossingen. Eenvoudig voorbeeld is een mobiele telefoon, waarmee je spraak gestuurde apparaten aanstuurt of zelfs je koffieapparaat mee kan bedienen. Het heeft niet alleen invloed op je eigen leven, maar ook op dat van bedrijven, scholen en overheidsinstanties. Door de samenwerking van bedrijven, scholen en instanties onder de stichting CIV Smart Technology leren de studenten kennis maken met de technologie van nu en van de toekomst. Naast mijn functie als management- en projectassistent leg ik mij ook toe op de communicatie in de sociale media.

npaltan@civ-smarttechnology.nl