Jan van Laake, directeur

Ik houd me als directeur bezig met het uitzetten en updaten van de strategische doelen van CIV Smart Technology. Samen met de partners – bedrijfsleven, instellingen, overheden en onderwijs, zorgen we dat we in beweging komen, maar vooral blijven gericht op die doelen. Die samenwerking in de regio is van groot belang om het kennisniveau van het onderwijs, het concurrentievoordeel van bedrijven en de maatschappelijke impact van instellingen en overheden op termijn te waarborgen. Dit doen we vooral door samen te werken aan grote en kleine projecten in de regio waarvan we leren en tegelijkertijd iets oplossen of verbeteren. De sustainable development goals van Unesco zorgen daarbij voor mij voor inspiratie.

jlaake@civ-smarttechnology.nl

Ineke de Graaf, programmamanager

Als programmamanager van CIV Smart Technology bestaat mijn werk uit: coördineren, organiseren, faciliteren, monitoren, verantwoorden, contacten leggen, bedrijven/partners bezoeken, voorstellen doen en ga zo maar door…kortom een ontzettend leuke job! Vooral omdat CIV ST een samenwerkingsverband is met Onderwijs, Ondernemers en Overheid, dat als aanjager dient om tot innovatief techniek onderwijs te komen. Niet alleen studenten profiteren hiervan, maar ook werknemers en andere betrokkenen (Leven Lang Ontwikkelen). Samen werken we vanuit het onderwijs aan maatschappelijke (regionale) vraagstukken en komen tot oplossingen of resultaten die er toe doen. Dit onderwijs wordt juist in de praktijk vormgegeven in satellietlabs, bedrijvenlabs of living labs. Voor een student is het fantastisch om te leren in de echte wereld. Voor de partners betekent de samenwerking dat er goed opgeleid personeel beschikbaar komt.

igraaf@civ-smarttechnology.nl

Anneke van den Engel, projectleider

Vanuit CIV Smart Technology organiseer en coördineer ik de zogenaamde satellietlabs voor het mbo-onderwijs. Samen met mboRijnland, bedrijven, instellingen en lokale overheden bieden we aantrekkelijke vormen van onderwijs. De opleiding Technicus Engineering Smart Technology bijvoorbeeld is hier al ver mee. De studenten brengen regelmatig een bezoek aan bedrijven en komen daar in contact met zowel de bestaande als innovatieve techniek. Ook werken studenten in kleine groepen aan casussen, aangedragen vanuit een CIV ST-partner of een technisch bedrijf. Hier leren ze veel van en bedrijven zien wat de studenten in hun mars hebben. Aan het einde van een periode presenteren de studenten hun prototypes; dat is altijd een heel leuk moment. Twee keer per jaar pakken we wat groter uit en is de presentatie bij voorkeur op locatie bij een partner van CIV ST of een opdrachtgever.

Het samenwerkingsverband van CIV Smart Technology is de motor achter deze onderwijsvernieuwing, maar we kunnen niet zonder alle andere bedrijven die ook met het onderwijs willen samenwerken.

aengel@civ-smarttechnology.nl

Nicole Hofland, projectleider

Mijn motto, steeds een beetje beter, sluit mooi aan bij de doelen van CIV Smart Technology. Als samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers/organisaties en overheid is CIV ST de aanjager van innovatief techniek onderwijs. De focus ligt op de belangrijke thema’s zoals digitalisering, energietransitie en circulaire economie.

Bedrijven, docenten en studenten zijn positief over de aanpak van CIV Smart Technology. Wanneer het onderwijs efficiënt samenwerkt met het bedrijfsleven, sluit het onderwijs beter aan bij de techniek van nu en de toekomst. Hierdoor ontstaat als vanzelf een goede band waardoor bedrijven en studenten elkaar snel weten te vinden.

nhofland@civ-smarttechnology.nl

Claudia van der Horst, management- en projectassistente

Ik ondersteun de programmamanager en het projectteam door administratieve en secretariële taken op me te nemen. Het CIV Smart Technology werkt met bedrijven, overheidsinstanties en het onderwijs, dat zorgt ervoor dat mijn werk nooit hetzelfde is. Binnen Techniek & ICT  ontwikkelen de technologieën zich continu en dat maakt het voor mij heel interessant!

chorst@civ-smarttechnology.nl

Naomi Pepping-Hollander, accountmanager

Als accountmanager bij CIV Smart Technology, in combinatie met mijn rol als stagecoördinator bij mboRijnland zie ik goed wat de de leerbedrijven en het onderwijs nodig hebben. Deze dubbele rol stelt mij in staat om snel te schakelen en een brug te slaan tussen partijen. Het begrijpen van de behoeften van de leerbedrijven en het onderwijs is van groot belang om zo effectief mogelijk te kunnen handelen.

Samen met mijn collega’s en onze samenwerkingspartners kunnen wij ook een bijdrage leveren aan de energietransitie die voor ons allemaal van groot belang is.

nhollander@mborijnland.nl

Arnoud van Breukelen, practor

Met het Practoraat helpen we het mbo (techniek) onderwijs om startende technici op de arbeidsmarkt te zetten die aansluiten bij de vraag.

Dit doen wij door onderzoek te doen naar de veranderende arbeidsmarkt ten gevolge van disruptieve technologie en maatschappelijke ontwikkelingen met een bovenmatige technische component en het effect daarvan op het mbo-techniek onderwijs.

abreukelen@mborijnland.nl