Jan van Laake, directeur CIV Smart Technology

Ik houd me als directeur bezig met het uitzetten en updaten van de strategische doelen van het CIV Smart Technology. Samen met de partners – bedrijfsleven, instellingen, overheden en onderwijs, zorgen we dat we in beweging komen, maar vooral blijven gericht op die doelen. Die samenwerking in de regio is van groot belang om het kennisniveau van het onderwijs, het concurrentievoordeel van bedrijven en de maatschappelijke impact van instellingen en overheden op termijn te waarborgen. Dit doen we vooral door samen te werken aan grote en kleine projecten in de regio waarvan we leren en tegelijkertijd iets oplossen of verbeteren. De sustainable development goals van Unesco zorgen daarbij voor mij voor inspiratie.

jlaake@civ-smarttechnology.nl

Ineke de Graaf, programmacoördinator

Als programma-coördinator van het CIV Smart Technology bestaat mijn werk uit: coördineren, organiseren, faciliteren, monitoren, verantwoorden, contacten leggen, bedrijven/partners bezoeken, voorstellen doen en ga zo maar door…kortom een ontzettend leuke job! Vooral omdat het CIV Smart Technology een samenwerkingsverband is met Onderwijs, Ondernemers en Overheid, dat als aanjager dient om tot innovatief techniekonderwijs te komen. Niet alleen studenten profiteren hiervan, maar ook werknemers en andere betrokkenen (Leven Lang Ontwikkelen). Samen werken we vanuit het onderwijs aan maatschappelijke (regionale) vraagstukken en komen tot oplossingen of resultaten die er toe doen. Dit onderwijs wordt juist in de praktijk vormgegeven in satellietlabs, bedrijvenlabs of living labs. Voor een student is het fantastisch om te leren in de echte wereld. Voor de partners betekent de samenwerking dat er goed opgeleid personeel beschikbaar komt.

igraaf@civ-smarttechnology.nl

 

Anneke van den Engel, projectleider Smart Technology

Vanuit het CIV Smart Technology organiseer en coördineer ik de zogenaamde satellietlabs voor het mbo-onderwijs. Samen met mboRijnland, bedrijven, instellingen en lokale overheden bieden we aantrekkelijke vormen van onderwijs. De opleiding Technicus Engineering Smart Technology bijvoorbeeld is hier al ver mee. De studenten brengen regelmatig een bezoek aan bedrijven en komen daar in contact met zowel de bestaande als innovatieve techniek. Ook werken studenten in kleine groepen aan casussen, aangedragen vanuit een CIV-partner of een technisch bedrijf. Hier leren ze veel van en bedrijven zien wat de studenten in hun mars hebben. Aan het einde van een periode presenteren de studenten hun prototypes; dat is altijd een heel leuk moment. Twee keer per jaar pakken we wat groter uit en is de presentatie bij voorkeur op locatie bij een partner van het CIV Smart Technology of een opdrachtgever.

Het samenwerkingsverband van CIV Smart Technology is de motor achter deze onderwijsvernieuwing, maar we kunnen niet zonder alle andere bedrijven die ook met het onderwijs willen samenwerken.

aengel@civ-smarttechnology.nl

 

Annewieke Baank, projectleider Smart Technology

Het CIV Smart Technology heeft mij uitgeleend als programmamanager aan het deelproject TiB Netwerk Woerden waar ik samenwerk met het Woerdens Techniek Talent, een samenwerkingsverband van meer dan 150 technische bedrijven uit de regio Woerden. Deze bedrijven willen graag meer samenwerken met technische studenten. In de afgelopen periode hebben we een aantal bedrijfslabs en living labs opgezet en uitgevoerd, en dit gaan we komend schooljaar voortzetten. Een voorbeeld is een project met derdejaars Mechatronica en Smart Technology, die een escaperoom hebben gebouwd voor technische vmbo studenten met behulp van de verschillende technologieën die worden toegepast bij het bedrijf Blueprint Automation. Kijk hier voor een leuk videoverslag https://youtu.be/-R2d7ucPmUE

Bedrijven, docenten en studenten zijn positief over de aanpak van het CIV Smart Technology. Als bedrijven effectief kunnen samenwerken met scholen wordt het onderwijs leuker, beter toegespitst op de techniek van nu en vinden studenten sneller hun plek in het bedrijfsleven.

abaank@civ-smarttechnology.nl

Natasja Paltan, management- en projectondersteuner/social media

Het ondersteunen van het team is een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Waarom ik het CIV Smart Technology zo belangrijk vind? Zowel tijdens het werk als in het dagelijks leven worden we continu beïnvloed door allerlei technische oplossingen. Eenvoudig voorbeeld is een mobiele telefoon, waarmee je spraak gestuurde apparaten aanstuurt of zelfs je koffieapparaat mee kan bedienen. Het heeft niet alleen invloed op je eigen leven, maar ook op dat van bedrijven, scholen en overheidsinstanties. Door de samenwerking van bedrijven, scholen en instanties onder de stichting CIV Smart Technology leren de studenten kennis maken met de technologie van nu en van de toekomst. Naast mijn functie als management- en projectassistent leg ik mij ook toe op de communicatie in de sociale media.

npaltan@civ-smarttechnology.nl