Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology is een dynamisch publiekprivaat samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en het onderwijs rondom Smart Technology. Het CIV Smart Technology zet zich in voor de continue ontwikkeling van onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven.

Slimme technologische oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. De grens tussen ICT en techniek vervaagt en verandert onze wereld drastisch. Smart Technology draait om het slim combineren en integreren van bestaande en nieuwe technologieën met ICT. Dit leidt tot innovatieve processen, producten en diensten met (grote) impact op ons leven en werk.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology brengt de drie O’s (onderwijs, ondernemers, overheid) samen in de cirkel van Alphen aan den Rijn, Woerden, Gouda en Zoetermeer. Het doel is een slimme regio die aansluit bij het topsectoren beleid van het kabinet met een focus op de drie topsectoren: High Tech Materials & Systems, Life Science & Health en Energy plus ‘de ontbrekende topsector’ ICT.

Vijf strategische doelstellingen

  1. Kwaliteit: het integreren van Smart Technology in technisch en niet-technisch middelbaar beroepsonderwijs (niveau 4) in combinatie met het realiseren van onderwijsinnovatie
  2. Kwantiteit: het verhogen van de instroom en de doorstroom van jongeren in technische opleidingen (met Smart Technology-elementen)
  3. Leven lang leren: het realiseren van bij-, om-, en herscholing van bestaand personeel (leven lang leren) rondom Smart Technology
  4. Samenwerking: een excellente samenwerking en kennisuitwisseling faciliteren tussen ondernemingen, overheden en onderwijs in een netwerkorganisatie
  5. Promotie: het stimuleren en promoten van innovatief vakmanschap en een passie voor (slimme) techniek

De strategische doelstellingen zijn gevisualiseerd in het zogenoemde CIV-huis dat bestaat uit het fundament (samenwerking), drie pijlers (kwaliteit, kwantiteit, leven lang leren) en het dak (promotie).

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.

Houd de website in de gaten voor nieuwe vacatures.