Zonder partners geen CIV Smart Technology. Zij leveren allen een essentiële bijdrage in het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. Variërend van materialen en apparatuur, het geven van les (hybride onderwijs) al dan niet op locatie, het vrijgeven van een opdracht bijvoorbeeld in de vorm van een living lab.

Onze betrokken partners