Een bepaalde dynamiek

Kiremko is een Nederlands bedrijf en zit bijna verscholen in Montfoort. Zij ontwerpen, bouwen, verschepen en installeren wereldwijd geavanceerde lijnen voor de verwerking van aardappelen naar bijvoorbeeld frites, chips en aardappelvlokken. “We exporteren 90% van onze omzet naar onder meer België, Zuid-Amerika, Azië. Ons motto is: we go where potatoes grow.”

Waarom investeert Kiremko in onderwijs?

“Al heel lang bemoei ik me met onderwijs. Dat komt door mijn frustratie hoe met technisch onderwijs wordt omgegaan. Als gevolg van het jarenlange beleid vanuit de overheid om een kennis en service economie te stimuleren. Hierdoor is het technisch onderwijs volledig onderuit gegaan. In het bedrijfsleven zie je vervolgens problemen ontstaan: het vinden van geschoolde medewerkers, want wat wij doen leer je niet op school. In onze regio gaat 50% naar het vmbo. Toch wordt de technische richting bedroevend laag gekozen. En dat terwijl al die regionale maakbedrijven het liefst medewerkers halen uit de directe omgeving.”

Wat levert de samenwerking met het CIV Smart Technology jullie op?

“Vanuit het Woerdens Techniek Talent kwam ik in contact met het CIV Smart Technology. Leren op locatie is leuk en nuttig voor studenten, maar dat geldt ook voor je bedrijf. Er komen jonge mensen over de vloer, die allemaal ideeën hebben. Het zorgt voor een bepaalde dynamiek in je bedrijf. Je ziet ze aan het werk gaan, de oplossingen en manieren bedenken. Als bedrijf pik je de gemotiveerde studenten eruit. De vakkanjers zeg maar. Ons bedrijf zit vol met mensen die hier als stagiaire zijn begonnen.

De toegevoegde waarde van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is dat ze concrete projecten binnen jouw bedrijf aan kunnen bieden. Studenten moeten samenwerken met professionals en ontdekken dat er in die grote, grijze dozen, want zo kijken ze tegen bedrijven aan, mooie dingen gebeuren, en dat het uiteindelijk leuk is om in zo’n grote grijze doos te werken. En als je iets leuk vindt dan word je er vanzelf goed in.

Het is een win-winsituatie: voor het bedrijf, de student en het onderwijs.”

In samenwerking met Het Groene Hart Werkt en mboRijnland gaat I-EM Delft een H2 bus ontwikkelen. De gebroeders Seiffers van Accenda en I-EM Delft, begeleiden dit project waaraan ook studenten meewerken, want Martin en John hebben naast innovatie nog een gezamenlijke passie: kennis delen. “En daar waar het kan studenten erbij betrekken”, benadrukt Martin. “Mbo, hbo, wo: multidisciplinair en multilevel.” Niet gek dus dat zij partner zijn van het CIV Smart Technology.

Het begon allemaal zo’n 12 jaar geleden met Accenda. Waarom is daar later I-EM Delft bijgekomen?

“Kort gezegd richt Accenda zich op Research & Development en I-EM Delft op kennisdisseminatie. Accenda richtte zich in eerste instantie op mechatronicabrede vraagstukken. Mijn broer John heeft dat vak opgezet en meer dan 25 jaar gedoceerd op de TU Delft. Hij weet echt alles op dat gebied. Het betrekken van TU Delft studenten en docenten bij vraagstukken was dan ook logisch, want dat lijntje hadden we al. Na vijf jaar zijn we begonnen met de Ekolectric, een volledig elektrische auto. Daar hebben inmiddels meer dan 140  studenten aan mee mogen werken: mbo, hbo en wo. Het mooie is, in zo’n voertuig zit alles: mechatronica, ict, werktuigbouw, elektronica, zelfs bedrijfseconomie. Er kwamen steeds meer projecten bij, zo ook de H2 Car as Powerplant. Om R&D en kennisdisseminatie te scheiden is in 2019 de stichting Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft opgericht: I-EM Delft. I-EM Delft richt zich op kennisdeling en kennisontwikkeling binnen bedrijven en voor triple helix, het liefst aan de hand van een project. De ambitie is dat bedrijven en overheden met hun energie en mobiliteitsvraagstukken naar I-EM Delft komen voor bijvoorbeeld kennisontwikkeling en proof-of-concepts.

Naast het opstarten en begeleiden van projecten en onderzoeken, geeft I-EM Delft bijvoorbeeld ook workshops rondom de genoemde thema’s. Accenda is juist het professionele Research en Development bedrijf, gericht op proof-of-concepts en commerciële oplossingen. Beiden staan ze ten dienste van de triple helix wereld. Verbinden is het sleutelwoord.”

Samen met onder meer het CIV Smart Technology is de H2 onderwijs & demonstratie bus opgezet. Wat houdt dit in?

"mboRijnland, partner van het CIV,  heeft de wens om studenten op een duurzame manier naar projecten toe te brengen en dat er onderweg ook nog les kan worden gegeven. Wij hebben vervolgens met het platform Groene Hart Werkt de H2 onderwijs- en demonstratiebus bedacht. De bus wordt eerst 100% elektrisch en vervolgens aangevuld met een H2 energiecentrale als demonstrator, fieldlab en vervoersmiddel."

"Het idee is dat ook mbo- en hbo-studenten hieraan gaan werken, in de I-EM Delft werkplaats. Overigens wil ik dat juist ook de docent hieraan meewerkt, want zo borg je kennis binnen het onderwijs. Die student is namelijk over een paar jaar van school af en neemt zijn kennis mee. De bus staat al klaar hier. Helaas hebben we door corona wel wat vertraging opgelopen."

Waarom is de samenwerking met het CIV Smart Technology belangrijk?

"Wij richten ons eigenlijk op dezelfde partijen in de triple helix sfeer. Wij leveren de praktijkopdrachten. Het CIV Smart Technology geeft ons de connectie met het onderwijs, de studenten én de docenten. De automonteur van vroeger bestaat straks niet meer, die krijgt nauwelijks meer vieze handen."

Wat hoop je voor de toekomst?

"Een heleboel bedrijven binnen het CIV Smart Technology zijn vragende partijen. Wij zijn een leverende partij. Ik hoop dat we meer gaan samenwerken, elkaar meer gaan aanvullen en samen projecten gaan doen. Het zou mooi zijn als er meer overdracht is tussen de CIV partners onderling, zodat we elkaar kunnen helpen. Dus een brede community gericht op onder meer energietransitie."

Ook de metaalwereld moet eraan geloven, alles wordt meer en meer geautomatiseerd. De grootste uitdaging is echter dat veel bedrijven in de metaal maakindustrie te maken hebben met kleine producties. Terwijl de innovatieve machines vaak zijn gemaakt voor grote producties. Dat vraagt om slim samenwerken. Marie-Claire van Doremalen, regiosecretaris bij Koninklijke Metaalunie heeft samen met anderen een plan bedacht, waarbinnen bedrijven samenwerken met onderwijs. En natuurlijk met het CIV Smart Technology.

Hoe ben je op dit plan gekomen?

Metaalunie is al vanaf het begin partner van het CIV Smart Technology. De metaalindustrie is dringend op zoek naar mensen die onze maakwereld kennen én met een ICT achtergrond. Wij denken dat het automatiseren van de maakindustrie goed aansluit bij jullie opleiding van Technicus Engineering. Het zou mooi zijn als deze studenten leren om de machines, zoals robots of digitale lasapparaten, te kunnen aansturen om metaal te bewerken. Naast de ambachtelijke metaalbewerker, is dit een nieuw type medewerker binnen de metaalindustrie.

Wie zijn bij dit plan betrokken?

Dit plan wordt geschreven vanuit SmitZH; Smart Industry Hub van Zuid-Holland. Zij brengen vraag en aanbod bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën te bevorderen. En natuurlijk onze bedrijven.

Hoe zou dat er in de praktijk uitzien?
Regionaal gaan mkb samenwerken op gebied van automatisering en robotisering. Het zou mooi zijn als we op regionaal niveau met dit project ook de koppeling kunnen maken met docenten en studenten en de automatisering/robotisering bij deze mkb. Op school worden studenten ict of Technicus Engineering hier nog niet mee geconfronteerd. Bovendien is de metaalindustrie niet echt populair onder studenten. Terwijl er op dit gebied momenteel zoveel grote innovatieve ontwikkelingen gaande zijn. Het zou zo mooi zijn om dat aan deze studenten te laten zien. Het idee is dat er per bedrijf twee studenten meelopen, meewerken en natuurlijk leren. Zo ervaren ze zelf hoe innovatief de metaalindustrie is. Op deze manier leid je eigenlijk een nieuw type student op. En daar is nu grote vraag naar op de arbeidsmarkt.

Hoe vind jij de samenwerking tussen de bedrijven en het onderwijs binnen het CIV Smart Technology?
Als je als mkb 12 man in dienst hebt, dan is het best lastig om ook nog een stagiaire aan te nemen, hoe je het went of keert, dat kost nou eenmaal tijd. Het is voor bedrijven belangrijk dat de samenwerking zo concreet mogelijk is. Wat een bedrijf vooral wil weten is: hoeveel tijd kost het me? Ik hoop dat dit project stageplaatsen oplevert. De samenwerking met het CIV Smart Technology is een goede verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Wanneer kunnen we meer nieuws verwachten over dit project?
Het plan is zo goed als goedgekeurd. En dan moeten we kijken of het echt kunnen uitvoeren in de praktijk. Data en service wordt voor metaalbedrijven steeds belangrijker. Tegenwoordig vindt innovatie plaats in metaal. Het zou mooi zijn als we dit de smart studenten snel kunnen aanbieden. Voor onderwijs en bedrijfsleven is dit een mooie, nieuwe stap.