Gouda Smart City

Tweedejaars Smart Technology studenten gaan aan de slag om de luchtkwaliteit in Gouda te meten. Bij dit project komen diverse partijen samen: mbo- en hbo-opleidingen en een overheidsdienst. Een unieke samenwerking.

Inhoud
De kwaliteit van de lucht die we inademen is belangrijk. Fijnstof is één van de componenten in de lucht die zorgen voor een verminderde luchtkwaliteit. Met behulp van sensoren kun je fijnstof meten. Dit gebeurt al op verschillende plaatsen in Nederland, maar altijd met sensoren die op een vaste plaats zijn bevestigd. Met dit project willen we fijnstof meten in de hele stad Gouda door sensoren te bevestigen op voertuigen. Door de locatie van het voertuig te koppelen aan de metingen, ontstaat een fijnmazig beeld van de hoeveelheid fijnstof in de stad.

Deelnemers
In dit project werken verschillende disciplines binnen het onderwijs met elkaar. Studenten Smart Technology van mboRijnland ontwikkelen het meetsysteem. De projectleiding is in handen van hbo-studenten Technische Bedrijfskunde van de hogeschool Utrecht. Gedurende het traject worden ook studenten Motorvoertuigen betrokken om de meetapparatuur aan voertuigen te koppelen. Voor het maken van een applicatie om de data weer te geven kunnen studenten ICT worden ingezet.

Omgevingsdienst Midden Holland is opdrachtgever van dit project. Daarnaast betrekken we waar mogelijk bedrijfsleven om ontbrekende technische kennis op te halen. Gelijktijdig loopt binnen Gouda een burgerinitiatief om fijnstof te meten, geïnitieerd vanuit Gouda Bruist. Ook met deze organisatie hebben we contact.

Status
Het project is gestart aan het begin van het schooljaar 2018-2019 en loopt 20 weken tot eind januari. Aan het einde van de periode presenteren de studenten hun eindproducten.

Contact
Erik Daudey, docent, edaudey@mborijnland.nl

Gerelateerde projecten

 • Keuzedeel Smart Welding
  Informatie- en communicatietechnologie gaat steeds meer een cruciale rol innemen in lastechnologie. De software wordt steeds complexer en meer aspecten worden g...
 • Living Lab Palenstein Aardgasvrij
  In een living lab werken studenten samen met bedrijven aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, op locatie. In het geval van het Living Lab Palenstei...
 • Slimme regenmeter ontwerpen
  Bestaande neerslagmeters zijn duur en de opdracht aan de studenten Smart Technology is om een prototype te maken van een betaalbare en slimme regenmeter. D...
 • Living Lab VerpleegThuis
  Onder de koepel van het CIV Smart Technology worden diverse satellietlabs opgezet. Waarvan deze, VerpleegThuis heeft de vorm van een zogeheten Living Lab. Bij V...
 • Living lab Groene Hart Ziekenhuis
  Hoe kan het werk voor verpleegkundigen worden verlicht en hoe wordt het welzijn van de patiënt bevorderd? Studenten van het mboRijnland werken in deze living la...