Keuzedeel Smart Technology

Door het ontwikkelen van een Keuzedeel Smart Technology zorgt voor een formele uitbreiding van het landelijk curriculum van het MBO. Het CIV Smart Technology zet zich in voor de continue ontwikkeling van onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Het heeft zich tot doel gesteld opleidingen in staat te stellen te werken met de laatste slimme innovaties. Door deze mee te kunnen nemen in het curriculum van de opleidingenSmart Technology is het slim combineren en integreren van verschillende bestaande technologieën met ICT.


Inhoud
Redenen voor het project:
• Integratie van Smart Technology in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 4
• Samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemingen, overheden en onderwijs
• Een reden voor bedrijven boven op het huidig curriculum om een student aan te nemen
• Invulling CIV projectdoelstelling tot het maken van keuzedelen Smart Technology

Resultaten:
1. Eisen en wensen minimaal twee bedrijven en vier ROC’s doen mee aan de keuzedelen Smart Technology
2. Eisen en wensen andere stakeholders: CIV, studenten en SBB
3. Concept keuzedelen
4. Keuzedelen voldoen aan ingangstoets toetsingskamer
5. Input van bedrijven en ROC’s aan SBB
6. Keuzedelen voldoen aan de eindtoets toetsingskamer
7. Keuzedelen zijn vastgesteld
8. Een opdracht tot het maken van examens is aan een examenservice gegeven
9. Projectarchief is overgedragen

Deelnemers
SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Bedrijven waar mbo-studenten werken
Onderwijsinstellingen, alle technische opleidingen van het MBO en Gezondheidszorg en Welzijn
Studenten mbo niveau 3-4

Status
Het project is nu in fase 2; het ontwikkeltraject bij SBB

Fase 1 Concept
• Inventarisatie bedrijven, individueel
• Bijeenkomst bedrijven en ROC’s
• Ondertekend concept als aanvraag ingediend bij Sectorkamer, start 3 mnd termijn

Fase 2 Ontwikkeltraject SBB
• Twee bijeenkomsten met SBB, bedrijven en ROC’s
• Faciliteren ontwikkeltraject SBB

Fase 3 Start invoering keuzedelen en afsluiten project
• Communiceren resultaten keuzedelen
• Evalueren ontwikkeling keuzedelen
• Starten maken examens en opleidingsmateriaal
• Archiveren en overdragen project

Contact
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Projectleider, Guido Hendriks, e-mail: Guido.Hendriks@bureau-Hendriks.nl, telefoon: 06-28616307

Wat een keuzedeel is, lees je op deze pagina.

Media
Hoe komt een keuzedeel tot stand en welke partijen zijn hier bij betrokken? Het Model ontwikkeling keuzedeel  geeft dit goed weer.

Gerelateerde projecten

  • Keuzedeel Smart Welding
    Informatie- en communicatietechnologie gaat steeds meer een cruciale rol innemen in lastechnologie. De software wordt steeds complexer en meer aspecten worden g...
  • Keuzevak Slimme Technologie voor het vmbo
    Dit keuzevak is in samenwerking met het CIV Smart Technology ontwikkeld om de vmbo leerling bekend te maken met het oplossend denken en daarbij de samenwerking ...
  • Living Lab VerpleegThuis
    Onder de koepel van het CIV Smart Technology worden diverse satellietlabs opgezet. Waarvan deze, VerpleegThuis heeft de vorm van een zogeheten Living Lab. Bij V...