Keuzedeel Smart Welding

Informatie- en communicatietechnologie gaat steeds meer een cruciale rol innemen in lastechnologie. De software wordt steeds complexer en meer aspecten worden geïntegreerd doordat meer stappen in het productieproces worden geautomatiseerd. Naast het besturen van lasrobots wordt het verzamelen en delen van data en kennis via software geregeld waarbij ook het internet als hulpmiddel kan worden toegepast. Deze technologische innovatie maakt processen flexibeler, kleinere seriegroottes worden mogelijk en ook kleinere bedrijven met minder mensen kunnen sneller meerdere lasprocessen toepassen.

Inhoud
Smart Welding gaat om lassen waarbij in real time het proces met behulp van sensors wordt gemeten en geanalyseerd. Op basis van deze gegevens wordt automatisch direct actief het proces aangepast. Een Smart Welding machine heeft:
• Sensoren;
• Kunstmatige intelligentie;
• Actuatoren om het lasproces real time te controleren.
Dit is anders dan een voorgeprogrammeerd proces doordat het de kwaliteit van de las direct controleert op de gemeten waarden in plaats van dat het parameters binnen de grenzen houdt.

Redenen voor het project
Integratie van Smart Technology in het mbo op niveau 4
• Samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemingen, overheden en onderwijs
• Een reden voor bedrijven boven op het huidig curriculum om een student aan te nemen
• Invulling CIV-projectdoelstelling tot het maken van het keuzdeel Smart Welding

Resultaten
1. Eisen en wensen minimaal twee bedrijven en vier ROC’s voor keuzedelen Smart Welding
2. Eisen en wensen van andere stakeholders: CIV, studenten en SBB
3. Concept keuzedelen
4. Keuzedelen voldoen aan de ingangstoets toetsingskamer
5. Input van bedrijven en ROC’s aan SBB
6. Keuzedelen voldoen aan de eindtoets toetsingskamer
7. Keuzedelen zijn vastgesteld
8. Een opdracht tot het maken van examens is aan een examenservice gegeven
9. Projectarchief is overgedragen

Deelnemers
SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
NIL (Nederlands Instituut voor Lastechnologie)
Koninklijke MetaalUnie
Bedrijven waar mbo studenten werken
Onderwijsinstellingen, alle technische opleidingen van het mbo en Gezondheidszorg en Welzijn
Studenten mbo niveau 3-4

Status
Het project is nu in fase 1, het indienen van het getekende concept

Fase 1 Concept
• Inventarisatie bedrijven, individueel
• Bijeenkomst bedrijven en ROC’s
• Ondertekend concept als aanvraag ingediend bij Sectorkamer, start drie maanden termijn

Fase 2 Ontwikkeltraject SBB
• Twee bijeenkomsten met SBB, bedrijven en ROC’s
• Faciliteren ontwikkeltraject SBB

Fase 3 Start invoering keuzedelen en afsluiten project
• Communiceren resultaten keuzedelen
• Evalueren ontwikkeling keuzedelen
• Starten maken examens en opleidingsmateriaal
Archiveren en overdragen project

Contact
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met projectleider Guido Hendriks, e-mail: Guido.Hendriks@bureau-Hendriks.nl, telefoon: 06-28616307.

Gerelateerde projecten

  • Keuzedeel Smart Technology
    Door het ontwikkelen van een Keuzedeel Smart Technology zorgt voor een formele uitbreiding van het landelijk curriculum van het MBO. Het CIV Smart Technology ze...
  • Keuzevak Slimme Technologie voor het vmbo
    Dit keuzevak is in samenwerking met het CIV Smart Technology ontwikkeld om de vmbo leerling bekend te maken met het oplossend denken en daarbij de samenwerking ...
  • Living Lab VerpleegThuis
    Onder de koepel van het CIV Smart Technology worden diverse satellietlabs opgezet. Waarvan deze, VerpleegThuis heeft de vorm van een zogeheten Living Lab. Bij V...