Living Lab VerpleegThuis

Onder de koepel van het CIV Smart Technology worden diverse satellietlabs opgezet. Waarvan deze, VerpleegThuis heeft de vorm van een zogeheten Living Lab. Bij VerpleegThuis wordt zorg verleend aan cliënten met een vorm van dementie, die nog thuis (kunnen) wonen. De zorg richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Welke technische oplossingen kunnen studenten bedenken die ondersteunend zijn aan het werk van VerpleegThuis? 

Inhoud
Hoe kunnen we de dementerende cliënten die nog thuis wonen beter in beeld houden? En zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, vaak samen met hun partner? Dat is de uitdaging voor de medewerkers van VerpleegThuis te Zoetermeer. Doel van dit project is om te komen tot innovatief onderwijs, waarin studenten reële suggesties en mogelijke oplossingen aandragen. Bij de Kick-off in maart 2018 zijn samen met de studenten, docenten en de medewerkers van VerpleegThuis concrete vragen en uitdagingen geformuleerd op het gebied van technische oplossingen voor de zorg die als opdracht kunnen dienen voor studententeams (Zorg, Smart Technology en Zorg).

Na de Kick-off zijn er bijeenkomsten georganiseerd met de 17 enthousiaste studenten. Er zijn drie groepen geformeerd van multidisciplinaire teams waarin wordt gewerkt aan de opdrachten. Na een introductie op Scrum, zijn de studenten met een scrumboard aan de slag gegaan om de opdracht zo concreet mogelijk te krijgen en daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen. De studenten leveren overigens geen kant en klare producten, wel geven zij de mogelijkheden aan voor technische oplossingen en bouwen ze aan eventuele prototypes.

Deelnemers
Studenten, docenten en teamleiders van drie opleidingen:
• Gezondheidszorg (verpleegkunde)
• Smart Technology
• ICT (applicatie en mediabeheer

De coördinator en medewerker van VerpleegThuis (Zoetermeer)

Status
De studenten hebben met groot succes en onder grote belangstelling hun eindpresentatie gegeven. Momenteel wordt bekeken of dit project komend schooljaar wordt voortgezet.

Contact
Marjan van Schie, projectleider, gmavanschie@outlook.com, 06 – 22638709

Gerelateerde projecten

 • Gouda Smart City
  Tweedejaars Smart Technology studenten gaan aan de slag om de luchtkwaliteit in Gouda te meten. Bij dit project komen diverse partijen samen: mbo- en hbo-opleid...
 • Keuzedeel Smart Welding
  Informatie- en communicatietechnologie gaat steeds meer een cruciale rol innemen in lastechnologie. De software wordt steeds complexer en meer aspecten worden g...
 • Living Lab Palenstein Aardgasvrij
  In een living lab werken studenten samen met bedrijven aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, op locatie. In het geval van het Living Lab Palenstei...
 • Slimme regenmeter ontwerpen
  Bestaande neerslagmeters zijn duur en de opdracht aan de studenten Smart Technology is om een prototype te maken van een betaalbare en slimme regenmeter. D...
 • Living lab Groene Hart Ziekenhuis
  Hoe kan het werk voor verpleegkundigen worden verlicht en hoe wordt het welzijn van de patiënt bevorderd? Studenten van het mboRijnland werken in deze living la...