PLNT Gemeente Leiden

Inhoud                                                                                                                                                                                            PLNT Leiden is de innovatie plek waar startups, innovatie en ondernemerschap plaatsvindt binnen de stad Leiden. Hier werken mensen en bedrijven aan innovatieve oplossingen voor bedrijven en instellingen. Het centrum biedt grondstoffen zoals een actieve community, diverse netwerkmogelijkheden, kennis, ruimte en werkplekken. Er vindt onder meer onderzoek plaats, wordt er geëxperimenteerd met nieuwe oplossingen voor bestaande problemen, met duurzame materialen, ondernemers-vraagstukken waar mogelijkheden voor het bedenken, plaatsen en verduurzamen van gebouwen met Groene Daken plaatsvind.

PLNT is er voor en door ondernemers maar ook educatieve instellingen die samen willen werken aan de nieuwste technieken voor verduurzaming. Kleine en grote bedrijven investeren in o.a. groene daken en bij PLNT kan iedereen de meest innovatieve oplossingen hiervan meemaken en bekijken.

Deelnemers                                                                                                                                                                                  Studenten van de opleiding Technicus Engineering niveau 4 worden vaak gevraagd om te participeren en mee te werken aan vraagstukken van bedrijven die aan maatschappelijke vraagstukken werken zoals vergroening bij bedrijven en instellingen.

Status                                                                                                                                                                                              De stad Leiden heeft het jaar 2020 benoemd als het jaar van de Groene Daken. Het jaar 2021 is bestempeld als het jaar van de (Groene)Tuin. In samenwerking met het CIV als partner wordt er een project opgestart om de gebouwen van onze scholen van mboRijnland te verduurzamen met Groene Daken. Hiervoor zullen ook studenten niveau 4 ingezet worden om te leren en om projecten te faciliteren voor ondernemers en bedrijven.

Contact           

Debbie van der Woerd-Pope

Projectleider Centrum Innovatie Vakmanschap

Project Groene Daken

Mobiel 06- 26 266 054

   

 

Gerelateerde projecten

 • TechnoHub Woerden
  De TechoHub in Woerden is een fysieke technische onderwijsruimte waar de mogelijkheid wordt geboden aan leerlingen, studenten en mensen met een afstand tot de a...
 • Keuzedeel Smart Technology
  Het CIV Smart Technology zet zich in voor de continue ontwikkeling van onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Het heeft tot doel gesteld dat opleiding...
 • Living Lab VerpleegThuis
  Onder de koepel van het CIV Smart Technology worden diverse satellietlabs opgezet. Waarvan deze, VerpleegThuis heeft de vorm van een zogeheten Living Lab. Bij V...
 • Keuzevak Slimme Technologie voor het vmbo
  Dit keuzevak is in samenwerking met het CIV Smart Technology ontwikkeld om de vmbo leerling bekend te maken met het oplossend denken en daarbij de samenwerking ...
 • Airport Technology Lab onderdeel van Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport
  De stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) is in mei 2019 opgericht door Rotterdam The Hague Airport en de gemeente Rotterdam. RHIA is een door ...
 • Living lab Groene Hart Ziekenhuis
  Hoe kan het werk voor verpleegkundigen worden verlicht en hoe wordt het welzijn van de patiënt bevorderd? Studenten van het mboRijnland werken in deze living la...