Promotiefilm opleiding Technicus Engineering

De opleiding Technicus Engineering met keuzedeel Smart Technology stoomt de student klaar voor een zeer sterke plek in de arbeidsmarkt. Smart Technology zorgt voor nieuwe productietechnologie waarin de huidige markt veel vraag naar is. In dit vak ben je bezig met ICT, robots en slimme sensoren.

Tijdens deze opleiding leren de studenten technische uitdagingen op een slimme, dus smart, manier te benaderen. In periodes van tien weken werken studenten aan een project, dat ze uiteindelijk als oplossing presenteren in de vorm van een prototype. De projecten vallen onder verschillende toepassingsgebieden, zoals Smart Health, Smart Energy of Smart Industry.

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
Deze opleiding heeft veel samenwerkingen, waaronder de Dutch Innovation Factory, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en de TechnoHub. Door deze samenwerkingen gaan de studenten regelmatig op bezoek bij bedrijven om daar te leren en praktijkopdrachten uit te voeren. Hierdoor werken de studenten al tijdens de studie met bedrijven en overheid. Ook werken ze in satelliet- en livinglabs. De studenten ontwikkelen hierdoor een assertieve houding met een brede blik op de omgeving. De studenten Technicus Engineering zijn gewend om te werken vanuit projectopdrachten en zijn alert op het zoeken naar slimme oplossingen voor technische en maatschappelijke uitdagingen.

Promotiefilm Opleiding Technicus Engineering                                                                                                              Een promotiefilm om meer te vertellen over de inhoud van de opleiding Technicus Engineering.

Gerelateerd nieuws