“Samen maken we techniekonderwijs aantrekkelijker en innovatiever”

Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer. Op maandag 4 oktober jl. organiseerde Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer in het Let’s Tango-gebouw in de Zoetermeerse wijk Palenstein een inspirerende bijeenkomst voor vertegenwoordigers van primair onderwijs, VMBO, MBO (directieleden en docenten), het bedrijfsleven en de lokale overheid. Tijdens deze bijeenkomst ondertekende Vermeulen Groep de samenwerkingsovereenkomst met Sterk Techniekonderwijs.

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer is een samenwerkingsverband van het primair onderwijs, het VMBO, het MBO, de regionale overheid en het regionale bedrijfsleven dat werkt aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor een technische opleiding en een loopbaan in de techniek. “Om leerlingen ook in de praktijk te kunnen laten zien hoe breed techniek wordt toegepast en wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk bedrijven meedoen aan het programma. De bedrijven hebben daar zelf ook baat bij, omdat ze hun bedrijf kunnen presenteren aan de toekomstige generatie werknemers en opgenomen worden in een interessant netwerk waarin veel kennis wordt gedeeld. Wij zijn uiteraard erg blij met de samenwerkingsovereenkomst met Vermeulen Groep”, aldus Nicole Hofland, relatiemanager voor Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer. “Samen met het bedrijfsleven maken we techniekonderwijs aantrekkelijker en innovatiever.”

Energie en enthousiasme
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst op 4 oktober jl. werd met de stakeholders de visie van Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer gedeeld. In aansluiting daarop waren er twee tot de verbeelding sprekende presentaties: Hans Hoornstra sprak over onmisbare 21e-eeuwse vaardigheden die de leerlingen van nu aangeleerd moeten worden en Martin Klomp van TU Delft schetste een doorlopende leerlijn Robotica waarmee in Zoetermeer een pilot wordt gestart. Nicole Hofland: “We kijken terug op een zeer geslaagde dag. Met zo mogelijk nog meer energie en enthousiasme focussen we ons op de vijf programmalijnen van Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer: de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs stimuleren, het technisch onderwijs op het VMBO innoveren, waar nodig docenten ‘professionaliseren’ (voor zover het techniekonderwijs betreft), een doorlopende leerlijn techniek met zo min mogelijk overlappingen ontwikkelen die liefst van primair onderwijs, via VMBO naar MBO loopt en het uitbouwen van publiek-private samenwerkingen, deelname van het bedrijfsleven aan Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer stimuleren.”

 Workshops voor 400 leerlingen
In de ochtend van 4 oktober, voorafgaande aan de bijeenkomst ‘Techniek in beweging’, namen leerlingen van maar liefst 19 eerste klassen VMBO, in totaal zo’n 400 kinderen, deel aan workshops bij bedrijven en organisaties waren georganiseerd. De workshops varieerden van daadwerkelijk iets bouwen of installeren en een bezoek aan een bouwplaats tot een robot programmeren, een CAD-tekening maken en VR-lassen en meer.

Achtergrondinformatie
Met het doel meer leerlingen richting techniekopleidingen en uiteindelijk technische beroepen te begeleiden, is Sterk Techniekonderwijs enkele jaren geleden op landelijk niveau gestart. Het ministerie van OCW, de Stichting Platforms VMBO (SPV) en het Platform Talent voor Technologie zetten zich hier gezamenlijk voor in. Zij werken nauw samen met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, technische branches, de MBO-raad en de VO-raad. Vanaf 2020 wordt het Sterk Techniekonderwijs-initiatief naar de regio’s gebracht en kunnen zij onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen om concreet te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de techniek. Omdat ook in de regio Zoetermeer het doel van Sterk Techniekonderwijs van groot belang is, is hier in Zoetermeer gretig mee van start gegaan.

Gerelateerd nieuws

 • Commitment verbreding Energieloket
  20 september 2023Nieuws
  Een fantastische bijeenkomst bij het Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude met Yung Lie en Jeroen Schrama van Duurzaam Leiden, Lucille Klaassens van de gemeente Leid...
 • Introductiedag mboRijnland ICT studenten
  6 september 2023Nieuws
  Deze week startte in Zoetermeer voor de ICT eerstejaars studenten het studiejaar 2023-2024. Naast de hbo-ICT studenten deden dit jaar voor het eerst ook de eers...
 • We zijn weer begonnen!
  4 september 2023Nieuws
  Het studiejaar 2023-2024 is gestart. Wij kijken er naar uit om samen met onze partners en met andere belangstellenden te werken aan de belangrijke thema’s...
 • Zomervakantie
  11 juli 2023Nieuws
  Namens het CIV ST team wensen wij je een hele fijne zomer! Wij kijken er naar uit om in het nieuwe schooljaar samen door te gaan met het ontwikkelen van innovat...