Samenwerking mboRijnland en Vermeulen Groep & Datast

Het mboRijnland, CIV Smart Technology en de Vermeulen Groep in Hazerswoude-Dorp hebben voor de zomer met elkaar gesproken over het samenwerken aan innovatief onderwijs en de versterking van de relatie tussen de opleidingen en de praktijk in het bedrijfsleven. Op donderdag 14 oktober kwamen teamleiders, docenten en ontwerpers op bezoek bij de Vermeulen Academy.

 Vermeulen Groep is de integraal specialist als het gaat om het onderhouden van de infrastructuur binnen de openbare buitenruimte. Als multidisciplinair bedrijf actief in de grond,- weg- en waterbouw, groenaanleg en –onderhoud, geleiderail, verkeerstechnische werken, markeringen, asfalt, gladheidbestrijding, transport en elektro en mechanica onderscheiden zij zich met het leveren van kwaliteit in tal van infrastructuur projecten. Daarbij hebben ze een belangrijke missie en visie voor ogen. Namelijk het beheren en het duurzaam onderhouden van het wegennet. Medewerkers krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen.

Daarnaast is de Vermeulen Groep een erkend stagebedrijf, waarbij ze o.a. de mogelijkheid kunnen bieden om stagiairs te ontvangen en het geven van rondleidingen, workshops en gastlessen. Datast monitort en analyseert het functioneren en presteren van de assets in de openbare ruimte. B.v. het volgen van signalen komende van de openbare verlichting en pompen & gemalen.

Het CIV Smart Technology en mboRijnland zien hierin mogelijkheden om samen te werken op de volgende thema’s: datavisualisatie, sensortechnologie, openbare verlichting, waterstof (ombouwen van voertuigen), het doen van marktstudies en duurzaamheid. Met de aanwezige teamleiders, docenten en ontwerpers werden de thema’s besproken en bekeken welke mogelijkheden er waren om samen te werken. De aanwezige teams zullen afspraken maken met Vermeulen Groep. Kortom een zeer geslaagd bezoek en een mooie samenwerking in het vooruitzicht.

www.vermeulengroep.com

www.datast.nl

Gerelateerd nieuws