Terugblik middagsessie Techniek & ICT

Woensdag 1 december stond in het teken van de Onderwijsconferentie. Het CIV Smart Technology was aanwezig bij de middagsessie van het college Techniek & ICT.  De middagsessies van MBO College Techniek & ICT stonden de samenwerking en verbinding tussen onderwijs en bedrijven centraal. Allereerst sessies over hybride onderwijs, waarbij de eerste presentatie werd gegeven door Ruben Bostelaar (teamleider MICT3). Daarnaast werd er een presentatie gegeven door Martin Seiffers, directeur I-EM Delft en Accenda.

Doelstelling
Alle teamleiders was gevraagd om zich – natuurlijk samen met hun teams – voor te bereiden op de volgende vragen:

 1. Welke 3 technologische/maatschappelijke ontwikkelingen zien jullie in het werkveld waarvoor jullie opleiden?
 2. Welke bedrijven kunnen jullie helpen om op deze ontwikkelingen in te stappen?
 3. Aan welke hybride aanpak denken jullie in het kader van samenwerking met deze bedrijven?

Door de antwoorden op deze vragen met elkaar te delen ontstond er helderheid en bekendheid tussen de teams. Hierdoor kan vanuit de Kwaliteitsagenda en het CIV Smart Technology concrete ondersteuning aangeboden worden. Zo kunnen we gezamenlijk verder bouwen. Een vervolgstap is om aan de hand van de uitkomsten van de middagsessie te bekijken wat dit betekent voor het curriculum en de onderwijsuitvoering.

Hybride onderwijs
Bij mboRijnland wordt hybride onderwijs gekenmerkt door de integratie van het leren op school en op de werkplek. Er wordt continu de verbinding gezocht tussen school en de praktijk. Ruben Bostelaar gaf een presentatie over een ontwikkel-instrument die ter ondersteuning wordt gebruikt bij het opzetten en uitvoeren van hybride leeromgevingen. Het instrument geeft inzicht in hoe je bijvoorbeeld als MBO College Techniek & ICT met het team of de opleiding het onderwijs meer hybride kunt inrichten en uitvoeren.

Ook Martin Seiffers vertelde tijdens zijn presentatie over hybride onderwijs. Hij gaf hierbij zijn visie vanuit het bedrijfsleven. Op dit moment wordt gewerkt om het keuzedeel Smart Technology multidisciplinair te maken. Bijvoorbeeld door het koppelen van mbo, hbo en wo. Voordeel hiervan is dat de leerpotentie van studenten toeneemt. Een mooi voorbeeld waar studenten in een multidisciplinaire team samenwerken is de H2onderwijs- en waterstofbus. Meer informatie over dit project vindt u hier.

Onderwijsconferentie
De volgende middagsessie van MBO College Techniek & ICT is gepland op 26 januari. Dan wordt weer vanuit een andere invalshoek gekeken naar de samenwerking en verbinding tussen het onderwijs en de bedrijven.

 

 

Gerelateerd nieuws

 • Geslaagde Jaarconferentie 2024
  7 mei 2024Nieuws
  Tijdens de Jaarconferentie blikken we terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar de aankomende periode. De Jaarconferentie vond...
 • Uitdagende opdracht voor studenten Technicus Engineering ST met SMC
  19 april 2024Nieuws
  Bij mboRijnland in Gouda staat een FMS-200 geleverd door SMC. De verschillende stations in deze minifabriek voor het onderwijs worden gebruikt bij de opleiding ...
 • Uitnodiging Jaarconferentie 17 april 2024
  27 maart 2024Nieuws
  Woensdag 17 april vindt de jaarlijkse CIV Smart Technology Conferentie plaats. Tijdens deze conferentie kijken we terug op 2023 en vooruit naar 2024. Daarnaast ...
 • Samenwerking Rijksoverheid en CIV ST Practor
  27 maart 2024Nieuws
  De Rijksoverheid kampt met een groot tekort aan i-professionals. Toch lukt het niet om nieuwe doelgroepen te werven, zoals mbo’ers en anderstaligen. Die staan n...