Terugblik middagsessie Techniek & ICT

Woensdag 1 december stond in het teken van de Onderwijsconferentie. Het CIV Smart Technology was aanwezig bij de middagsessie van het college Techniek & ICT.  De middagsessies van MBO College Techniek & ICT stonden de samenwerking en verbinding tussen onderwijs en bedrijven centraal. Allereerst sessies over hybride onderwijs, waarbij de eerste presentatie werd gegeven door Ruben Bostelaar (teamleider MICT3). Daarnaast werd er een presentatie gegeven door Martin Seiffers, directeur I-EM Delft en Accenda.

Doelstelling
Alle teamleiders was gevraagd om zich – natuurlijk samen met hun teams – voor te bereiden op de volgende vragen:

 1. Welke 3 technologische/maatschappelijke ontwikkelingen zien jullie in het werkveld waarvoor jullie opleiden?
 2. Welke bedrijven kunnen jullie helpen om op deze ontwikkelingen in te stappen?
 3. Aan welke hybride aanpak denken jullie in het kader van samenwerking met deze bedrijven?

Door de antwoorden op deze vragen met elkaar te delen ontstond er helderheid en bekendheid tussen de teams. Hierdoor kan vanuit de Kwaliteitsagenda en het CIV Smart Technology concrete ondersteuning aangeboden worden. Zo kunnen we gezamenlijk verder bouwen. Een vervolgstap is om aan de hand van de uitkomsten van de middagsessie te bekijken wat dit betekent voor het curriculum en de onderwijsuitvoering.

Hybride onderwijs
Bij mboRijnland wordt hybride onderwijs gekenmerkt door de integratie van het leren op school en op de werkplek. Er wordt continu de verbinding gezocht tussen school en de praktijk. Ruben Bostelaar gaf een presentatie over een ontwikkel-instrument die ter ondersteuning wordt gebruikt bij het opzetten en uitvoeren van hybride leeromgevingen. Het instrument geeft inzicht in hoe je bijvoorbeeld als MBO College Techniek & ICT met het team of de opleiding het onderwijs meer hybride kunt inrichten en uitvoeren.

Ook Martin Seiffers vertelde tijdens zijn presentatie over hybride onderwijs. Hij gaf hierbij zijn visie vanuit het bedrijfsleven. Op dit moment wordt gewerkt om het keuzedeel Smart Technology multidisciplinair te maken. Bijvoorbeeld door het koppelen van mbo, hbo en wo. Voordeel hiervan is dat de leerpotentie van studenten toeneemt. Een mooi voorbeeld waar studenten in een multidisciplinaire team samenwerken is de H2onderwijs- en waterstofbus. Meer informatie over dit project vindt u hier.

Onderwijsconferentie
De volgende middagsessie van MBO College Techniek & ICT is gepland op 26 januari. Dan wordt weer vanuit een andere invalshoek gekeken naar de samenwerking en verbinding tussen het onderwijs en de bedrijven.

 

 

Gerelateerd nieuws

 • Commitment verbreding Energieloket
  20 september 2023Nieuws
  Een fantastische bijeenkomst bij het Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude met Yung Lie en Jeroen Schrama van Duurzaam Leiden, Lucille Klaassens van de gemeente Leid...
 • Introductiedag mboRijnland ICT studenten
  6 september 2023Nieuws
  Deze week startte in Zoetermeer voor de ICT eerstejaars studenten het studiejaar 2023-2024. Naast de hbo-ICT studenten deden dit jaar voor het eerst ook de eers...
 • We zijn weer begonnen!
  4 september 2023Nieuws
  Het studiejaar 2023-2024 is gestart. Wij kijken er naar uit om samen met onze partners en met andere belangstellenden te werken aan de belangrijke thema’s...
 • Zomervakantie
  11 juli 2023Nieuws
  Namens het CIV ST team wensen wij je een hele fijne zomer! Wij kijken er naar uit om in het nieuwe schooljaar samen door te gaan met het ontwikkelen van innovat...