We leven in een tijd van samenwerken

Het CIV Smart Technology (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een samenwerking tussen partners in het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs. Gericht op ict en techniek met de focus op mbo opleidingen, met name in de regio Midden-Holland. Volgens hetzelfde gedachtengoed als Campus Gouda, maar dan al een paar jaar verder. De komst ervan juicht directeur van het CIV Smart Technology, Jan van Laake, toe. “We leven in een tijd van samenwerken. En dat is voor de hele keten van toegevoegde waarde: bedrijfsleven, overheid, onderwijs en specifieker voor de student.”

Bij het CIV Smart Technology weten ze het als geen ander, de wereld verandert razendsnel en dit heeft zijn impact op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat is zeker het geval in de ict wereld. Wat de studenten vandaag leren, kan morgen alweer achterhaald zijn. Het CIV Smart Technology ziet zichzelf als een duurzame katalysator voor ondernemers, overheden en onderwijs bij het onderzoeken, ontwikkelen en succesvol toepassen van Smart Technology in producten en diensten, maatschappelijke vraagstukken. Maar ook in het ontwikkelen van zittend en toekomstig personeel, vaak op mbo niveau.

Goede economie

Maar het CIV Smart Technology en het mbo onderwijs kunnen het niet alleen. Van Laake kan het niet vaak genoeg zeggen: “We zijn onderdeel van een keten. Vanuit het onderwijs is de samenwerking met bedrijven en gemeenten belangrijk. In die samenwerking wordt duidelijk waartoe wij moeten opleiden. Dit is belangrijk voor studenten, de arbeidsmarkt en de regionale economie.

“Voor ons is de komst van hogescholen van toegevoegde waarde. Wij hebben veel mbo studenten die willen doorstromen naar het hbo. Dat zie je vooral bij de ict studenten niveau 4. Als dat straks hier in de buurt kan, in Gouda, is het een stuk laagdrempeliger.”

“Daarnaast biedt de komst van hogescholen ook mooie kansen tot samenwerken binnen bijvoorbeeld satellietlabs. Dat zijn projecten waarin je werkt aan kleine en grote vraagstukken waarmee je ook weer kennis ontwikkelt. Dat is niet alleen interessant voor mbo studenten, maar ook hbo en universiteit. Op die manier pak je weer die hele keten.”

Turfmarkt grondwaterpeil

Als voorbeeld noemt Van Laake bodemdaling, ook één van de aandachtspunten binnen Campus Gouda. Dat was een project van het CIV Smart Technology een paar jaar geleden. Tweedejaars studenten Technicus Engineering en eerstejaars ict studenten werkten gezamenlijk aan het project Sterke Stad op Slappe Bodem: het monitoren van het water aan de Turfmarktgrondwaterpeil in Gouda. De opdracht was om particulieren te voorzien van een systeem om in hun eigen tuin de stand van het grondwater te meten met behulp van peilbuizen en daarmee ook data voor onderzoek te verzamelen.

Van Laake: “Mbo studenten zijn vooral van het bouwen en de uitvoering. Hoe mooi is het als aan zo’n project een groepje hbo studenten wordt toegevoegd voor het onderzoek gedeelte. Op die manier vullen ze elkaar aan. En, ze hebben elkaar tijdens het proces nodig, want zo werkt het in de praktijk toch ook, op de werkvloer?”

Fysieke plek

Vanuit adviesbureau Frisse Blikken gaan twee kwartiermakers aan de slag om onderwijs rondom bodemdaling op Campus Gouda te onderzoeken. Van Laake heeft al een advies. “Als de gemeente met dit onderwerp aan de slag gaat in de stad en op het platteland dan gaan onderzoeksbureaus en bedrijven aanhaken. Er ontstaan dan plekken in de regio waar aan bodemdaling wordt gewerkt. Hierop haken wij vervolgens als onderwijs aan. Onze mbo en hbo studenten kunnen dan aan concrete vraagstukken werken, een bijdrage leveren én leren. Bovendien is bodemdaling een project waar verschillende opleidingen, verschillende disciplines aan kunnen werken. Het leren wat ontstaat door samenwerking met bedrijven is fantastisch. En heel vaak komen medewerkers van bedrijven ook weer tot nieuwe inzichten.”

Tot slot voegt hij toe: “Hoe mooi zou het zijn, als Campus Gouda in de toekomst een fysieke plek wordt, waar die samenwerking plaats vindt. Vanuit het CIV Smart Technology is er behoefte aan ruimte waar studenten mbo, hbo en universiteit, maar ook vmbo leerlingen kunnen samenwerken met bedrijven aan interessante en relevante vraagstukken. Een plek om te leren voor onderwijs en werkveld.”

 

Gerelateerd nieuws

 • Geslaagde Jaarconferentie 2024
  7 mei 2024Nieuws
  Tijdens de Jaarconferentie blikken we terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar de aankomende periode. De Jaarconferentie vond...
 • Uitdagende opdracht voor studenten Technicus Engineering ST met SMC
  19 april 2024Nieuws
  Bij mboRijnland in Gouda staat een FMS-200 geleverd door SMC. De verschillende stations in deze minifabriek voor het onderwijs worden gebruikt bij de opleiding ...
 • Uitnodiging Jaarconferentie 17 april 2024
  27 maart 2024Nieuws
  Woensdag 17 april vindt de jaarlijkse CIV Smart Technology Conferentie plaats. Tijdens deze conferentie kijken we terug op 2023 en vooruit naar 2024. Daarnaast ...
 • Samenwerking Rijksoverheid en CIV ST Practor
  27 maart 2024Nieuws
  De Rijksoverheid kampt met een groot tekort aan i-professionals. Toch lukt het niet om nieuwe doelgroepen te werven, zoals mbo’ers en anderstaligen. Die staan n...